Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Строительство

Астауларды салу  Просмотрен 21

Бетон немесе асфальт-бетон астауларды, əдетте, құбырдың үстiне үйiндiнi жобалық белгiге дейiн жасаған соң жəне оң ауа температурасы жағдайында салады. Диаметрi 1,5 м-ден үлкен емес құбырларда астауларды құбырлардың секцияларында полигондарда (секцияларды жинайтын) немесе құрылыс алаңында құбырды монтаждаудан бұрын жасайды. Ауаның терiс температурасында астауды жасауды оның материалының жобалық сипаттамаларын қамтамасыз ететiн шараларды қарастыратын арнайы жоба бойынша жүргiзедi.

Құбыр секцияларында астаулар жасағанда астаудың ұзындығы секцияның ұзындығынан белгiлi бiр шамаға кем болу керек. Ол шама құбырларды монтаждағанда секциялардағы стандарт қыртыс элементтердiң бiрiгуiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк берiу керек. Диаметрi 1,5 м-ден үлкен құбырылрдың жабылмаған бөлiктерiнде астау кезектегi секцияны орнатқаннан кейiн (бұл жағдайда секцияның ұзындығы 5 м-ден кем болмауы керек) барып жасалады. Секциялардың бiрiгiуiндегi жабылмаған бөлiктердi бетонмен, ыстық асфальт-бетон араласпасымен немесе осы материалдардың блоктарымен толтырады. Диаметрi 1,0 жəне 1,25 м құбырларда астауларды кезектi төменгi жартылай сақинаны орнату барысында жасайды.

Бетонды қоспаны төсеу үшін қалыпқа су себеді. Тағайындаған соң қоспа электровибратормен тығыздалады. Вибрациялау 20-30 с. Тығыздаудың нәтижесі бетон қоспасының отыруының тоқтауы. Іргетас бетін алу және рейка астында алып тастау мен тегістеу. Еңістіктің дурыстығын рейкамен нивелир деңғейімен тексереді.

Іргетасты топырақпен турғызу жергілікті діртекті топырақпен екі жағынан да бірдей 15 см қалыдықта шұнқырменмен барлық ұзындығында жүргізіледі.


 

Предыдущая статья:Топырақ қаптамасын жасау жəне құбырды жабу Следующая статья:Жұмыстық технологиялық карталарды жасау
page speed (0.0155 sec, direct)