Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Право

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність  Просмотрен 58

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

 

Внести зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 243; 1995 р., N 14, ст. 88; 1996 р., N 9, ст. 44; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 45, ст. 501; 2005 р., N 34, ст. 434; 2006 р., N 14, ст. 117, N 22, ст. 184), виклавши його в такій редакції:

 

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про аудиторську діяльність

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності.

 

Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

 

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством.

 

Предыдущая статья:ГЛАВА 7 КАЛИНКА-МАЛИНКА 6 страница Следующая статья:Стаття 3. Аудиторська діяльність
page speed (0.0524 sec, direct)