Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | История

Україна в боротьбі за збереження Державної Незалежності. Завершальний етап  Просмотрен 487

ТЕМА: УКРАЇНА в БОРОТЬБІ за ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП.

(1919 – 1921рр.)

Тести

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Назвіть діяча, який мав історичне прізвисько «батько»

А) Д. Терпило

Б) М. Григор'єв

В) Н. Махно

Г) Зелений

 

2. 6 січня 1919 р. Україну було проголошено

А) Українською Народною Республікою

Б) Української Соціалістичною Радянською Республікою

В) Українською Державою

Г) Українська Соціалістична Народна Республіка

 

3.Генерал Врангель очолив білогвардійські формування у Криму

А) 4 квітня 1920 р.

Б) 4 травня 1920 р.

В) 2 червня 1920 р.

Г) 2 липня 1920 р.

 

4.Союзником Червоної армії в розгромі Врангеля виступила:

А) Польща

Б) армія УНР

В) армія Денікіна

Г) армія Махна

 

5.Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала

А) військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.

Б) військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.

В) визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.

Г) спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.

 

6.Унаслідок укладення Варшавського договору 1920 p.:

А) Польща погодилася на приєднання території ЗУНР до УНР;

Б) польські війська остаточно закріпилися на території ЗУНР;

В) до Польщі відійшли Холмщина, Галичина, частини Західної Волині та Полісся;

Г) війська Польщі та ЗУНР виступали як союзні у бо­ротьбі проти більшовиків.

 

7.Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

А) Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.

Б) Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

В) Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.

Г) Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

 

8.Ватажком селянського повстанського руху в Україні в 1919 – 1920 рр. були

А) М.Муравйов, В Антонов-Овсїєнко

Б) С. Петлюра, М. Омельянович-Павленко

В) М.

Григор’єв, Н. Махно

Г) А. Денікін, П. Врангель

 

9.Перебіг яких подій відображено на карті?

А) Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму.

Б) Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.

В) Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

Г) Придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянський повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту М. Фрунзе.

10.На карті заштриховано територію

А) дій повстанських загонів Н. Махна проти адміністрації гетьмана П. Скоропадського в листопаді 1918 р.

Б) регіональної радянської республіки, утвореної більшовиками в березні 1919 р.

В) охоплену антибільшовицьким повстанням отамана М. Григор’єва в травні 1919 р.

Г) розширення влади Військового уряду Півдня Росії за підтримки військ Антанти в червні 1920 р.

11.Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ?

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

 

 

12.«Лінія Керзона» – це

А) східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.

Б) межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.

В) «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.

Г) межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

13.Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.

1.

«...Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...»

2. «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. ...Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються...»

3. «...воєдино зливаються ...частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...»

4. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами... Ми хочемо жити в згоді й приязні...»

А) 3 (16) липня 1917р.

Б) 7 (20) листопада 1917р.

В) 9 (22) січня 1918р.

Г) 29 квітня 1918р.

Д) 22 січня 1919р.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

 

14.Установіть хронологічну послідовність подій

А) Переворот П.Скоропадського й утворення гетьманату

Б) Перший зимовий похід військ УНР

В) Укладення Берестейського мирного договору між УНР і державами айстро-німецького блоку

Г) Утворення Директорії

 

15.Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

А) Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала А. Денікіна.

Б) Укладення Ризького мирного договору.

В) Бій під Крутами.

Г) Гетьманський переворот і проголошення Української Держави.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

16. Основні заходи політики «воєнного комунізму»

1. Дозвіл на оренду землі

2. Недоторканність приватної власності

3. Запровадження продрозкладки

4.

Загальна трудова повинність

5. Об’єднання великих підприємств у трести

6. Уведення карткової системи

 

 

Робота з картами

 

Визначте територію, яку контролювала Директорія УНР у липні 1919 р. Прослідкуйте рух військ директорії й захоплення Києва 30 серпня 1919 р. Прослідкуйте рух Добровольчої армії А. Денікіна та встановлення влади білогвардійців в Україні. Знайдіть територію дій загонів Н. Махна.

 

Прослідкуйте рух радянських військ, капітуляцію армії А.Денікіна і третє встановлення радянської влади в Україні. Знайдіть територію дій загонів Н. Махна. Визначте територію, яку контролювали війська УНР на кінець березня 1920 р.

 

 

Визначте територію УСРР. Прослідкуйте наступ польських військ в Україну та контрнаступ військ Червоної армії. Знайдіть радянсько-польський кордон за умовами Ризького договору. Знайдіть «Лінію Керзона». Визначте територію дій загонів Н. Махна. Прослідкуйте просування радянських військ у Крим та знищення армії майора П. Врангеля.

 

Предыдущая статья:Літо-осінь 1918 р. – селянські повстання проти влади гетьмана П.Скоропадського, які очолив Н.Махно. Следующая статья:Противокоррозионная защита нефтегазового оборудования
page speed (0.0159 sec, direct)