Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | История

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 1919 р.  Просмотрен 81

ТЕМА: УКРАЇНА в БОРОТЬБІ за ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП.

(1919 – 1921рр.)

ТЕМА: УКРАЇНА в БОРОТЬБІ за ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

Воєнно-політична ситуація в Україні в 1919 р.

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ в УКРАЇНІ.

Листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади).

Більшовики – представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором.

 

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом.

 

17 (4) грудня 1917 р. Більшовики (В.Ленін та Л.Троцький) видали «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»:

- більшовики визнавали УНР;

- вимагали припинити роззброєння більшовицьких загонів, не пропускати війська на підтримку антибільшовицького повстання…

- у разі невиконання вимог, Рада Народних Комісарів (Раднарком) вважатиме УЦР у стані війни.

 

17 (4) грудня 1917 р. під тиском більшовиків відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві. Проте делегати з’їзду підтримали УЦР, у результаті більшовики демонстративно залишили з’їзд і переїхали до Харкова, де з їх ініціативи

 

24-25 (11-12) грудня 1917 р. відкрився І-й Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. З’їзд оголосив Україну республікою рад робітничих, солдатських та селянських депутатів. Було обрано Центральний виконавчий комітет (ЦВК) на чолі з Є.Медведєвим. Створено уряд – Народний екретаріат на чолі з Артемом (Ф.Сергєєв).

Більшовицька влада Росії визнала Народний секретаріат законним урядом України.

 

Кінець грудня 1917 р. – січень 1918 р. – початок загального наступу більшовицьких сил під командування В.Антонова-Овсієнка проти УЦР. У результаті радянська влада була встановлена в Харкові, Катеринославі, Полтаві, Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Одесі та ін., майже на всьому Лівобережжі. Нависла загроза над Києвом.

 

22 (9) січня 1918 р. УЦР проголошує ІV Універсал:

- проголошення УНР самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою;

- рівноправні відносини з усіма сусідніми державами;

- влада УНР належить народу, до Установчих зборів владу здійснює УЦР та Генеральний Секретаріат (нова назва – Рада народних міністрів);

- початок мирних переговорів із Четверним союзом.

 

29 (16) січня 1918 р. – бій під Крутами між радянськими військами на чолі із М.Муравйовим та загоном українських добровольців, до складу якого входило 500 студентів, на чолі з сотником В. Омельчинком. Українські війська були розбиті.

 

29 (16) січня 1918 р. – більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал». Повстання було придушене військами УЦР.

8 лютого (26 січня) 1918 р. – більшовицькі війська М. Муравйова захопили Київ. Керівники УНР переїхали у Житомир.

 

ПЕРША СПРОБА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ) В УКРАЇНІ:

- знищення старого державного апарату й утворення органів радянської влади;

- створення робітничо-селянської армії України – Червоного козацтва;

- націоналізація великих підприємств, робітничий контроль за виробництвом;

- вивезення хліба з України в Росію;

- ліквідація української грошової системи;

- політика розчленування України на регіональні республіки: Донецько-Криворізьку, Одеську, Таврійську, Донську.

- Червоний терор.

 

Націоналізація – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, підприємств або

цілих галузей народного господарства.

Червоний терор – репресії більшовиків щодо всіх, хто не підтримував їх політику.

 

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У 1919 р.

 

6 січня 1919 р. була утворена Українська соціалістична радянська республіка(УСРР).

 

10 березня 1919 р.ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад прийняв Конституцію УСРР, у якій проголошувалося розбудова соціалізму в Україні.

 

Владу в УСРР мали: Всеукраїнський з’їзд рад, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК, очолив Г.Петровський), Раднарком (РНК, очолив Х. Раковський).

Г. Петровський Х. Раковський

Політика «воєнного комунізму»

 

«Воєнний комунізм» - це соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919-1920 рр., що була реакцією більшовиків на умови громадянської війни, тому являла собою вимушені, тимчасові, насильницькі заходи з метою переходу до комунізму.

 

Сільське господарство - продрозкладка (вилучення надлишків продовольства); - державна монополія на хліб; - формування продзагонів для вилучення продовольства у селян.
промисловість - націоналізація підприємств; - встановлення державного контролю над виробництвом; - загальна трудова повинність; - мілітаризація (для військових потреб) праці.
Торгівля та фінанси - заборона вільної торгівлі; - спроба ліквідації грошової системи і перехід до прямого товарообміну; - встановлення твердих цін на товари; - запровадження карткової системи; - скасування платні за комунальні послуги.
Політична сфера - запровадження диктатури пролетаріату; - репресії проти «класових ворогів»; - «червоний терор».
 

 

Наслідки «воєнного комунізму»:

- економічна криза;

- погіршення умов життя народу;

- розгортання повстанського руху проти більшовиків. Зокрема, у травні 1919 р. в українських степах розгорнувся антибільшовицький повстанський селянський рух на чолі з отаманом М.Григор’євим.

 

Територія дій загонів М. Григор’єва

 

Предыдущая статья:Сборник задач по уголовному праву России, ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ Следующая статья:Серпня 1919 р. до Києва вступили війська А.Денікіна, що призвело до сутичок з українцями.
page speed (0.0147 sec, direct)