Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Агрономия, Сельское хозяйство

Кесте. Шаруашылықта дайындалған органикалық тыңайтқыштардың мөлшері  Просмотрен 90

Малдың түрі Мал басының саны Әр бас малдан жылда алынатын көң мөлшері, т Барлық малдан жылда алынатын көң мөлшері, т Көң садыра-сы, т Органикалық тыңайт-қыштың жал-пы мөлшері, т
Сиыр 249,48 1247,4 187,11 1434,51
Жылқы 13,2 101,2
Шошқа 1,2 19,8 151,8
Қой, ешкі 498,96 0,5 249,48 37,422 286,902
Тауық 0,008 8,8 1,32 10,12
Қаз 0,012 13,2 1,98 15,18
Үйрек 0,010 1,65 12,65
Барлығы 4180,44     

Мал бас санын есептеу үшін:

Сиыр: (шаруашылықтың пайдаланылатын барлық жерлері)

14 100%

Х 1782

Х=249,48

Жылқы:(жыртылған жерлер)

2 100%

Х 1100

Х=22

Қой, ешкі:(шаруашылықтың пайдаланылатын барлық жерлері)

28 100%

Х 1782

Х=498,96

Шошқа:(жыртылған жерлер)

10 100%

Х 1100

Х= 110

Құстар: 100 200

550 Х

Х= 1100

 

2)Әр бас малда 1 жылда алынатын көң мөлшерін «Агрохимия практикумы» кітабында берілген арнайы қосымша кестеден (9-кесте) қараймыз.

3)Барлық малдан 1 жылда алынатын көң мөлшері=мал саны*Әр бас малда 1 жылда алынатын көң мөлшері

249,48*5=1247,4т

110*1,2=132т

22*4=88

498,96*0,5=249,48

1100*0,008=8,8т

1100*0,012=13,2т

1100*0,01=1,65т

 

4)Көң садырасы= Барлық малдан 1 жылда алынатын көң мөлшері *0,15

1247,4*0,15=187,11т

132*0,15=19,8т

88*0,15=13,2т

249,48*0,15=37,422т

13,2*0,15=1,98т

11*0,15=1,65т

8,8*0,15=1,32т

 

5) Органикалық тыңайтқыштың жалпы мөлшері= Барлық малдан 1 жылда алынатын көң мөлшері+Көң садырасы

1247,4+187,11=1434,51т

132+19,8=151,8т

88+13,2=101,2т

249,48+37,422=286,902т

13,2+1,98=15,18т

11+1,65=12,65т

8,8+1,32=10,12т

Екінші әдіс.Бұл әдіс төсенішті көң мөлшерін анықтау малазығының құрамындағы құрғақ заттың шамамен жартысы көңге ауысатынына негізделген.

Мұндағы:

К-алынатын көң мөлшері, т;

А-мал азығының құрамындағы құрғақ зат мөлшері, т;

Т-төсеніш құрамындағы құрғақ зат мөлшер, т.

 

 

= (249,48*10+249,48*30+249,48*1,5 / 2 +249,48*6)*4 =26694,36= 26,7 т

 

= (22*10+22*10+22,4/ 2 +22,5)*4 =1496= 1,5 т

= (498ғ96*1,5+498,96*3+498,96*0,25 / 2)*4=6735,96 = 6,7 т

= (110*1,5+110*5+110*1 /2 +110*3)*4=2970=3т

 

 

Предыдущая статья:Шаруашылықта органикалық тыңайтқыштарды жинау және оларды пайдалану. Следующая статья:Тыңайту жүйесі ауыспалы егіс дақылдарының қоректенуінің биологиялық ерекшеліктері
page speed (0.0147 sec, direct)