Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Религия

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  Просмотрен 13

Тропарь: В вы́шних седя́й на херуви́мех Бог,/ и призира́яй на смире́нныя,/ Той гряде́т во сла́ве со о́бластию,/ и испо́лнятся вся́ческая Боже́ственныя хвалы́ Его́.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком. (6 раз)

 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Сио́не Бо́жий, горо́ свята́я, и Иерусали́ме,/ о́крест о́чи твои́ возведи́, и виждь/ со́бранная ча́да твоя́ в тебе́:/ се бо приидо́ша издале́ча, поклони́тися Царю́ твоему́.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком. (4 раза)

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Сио́не Бо́жий, горо́ свята́я, и Иерусали́ме,/ о́крест о́чи твои́ возведи́, и виждь/ со́бранная ча́да твоя́ в тебе́:/ се бо приидо́ша издале́ча, поклони́тися Царю́ твоему́.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком.

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь: Сио́не Бо́жий, горо́ свята́я, и Иерусали́ме,/ о́крест о́чи твои́ возведи́, и виждь/ со́бранная ча́да твоя́ в тебе́:/ се бо приидо́ша издале́ча, поклони́тися Царю́ твоему́.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком.

 

Катава́сия пра́здника, глас 4:

На го́ру Сио́н взы́ди, благовеству́яй,/ и Иерусали́му пропове́дуяй,/ в кре́пости вознести́ глас:/ пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком.

 

Песнь 6:

Кано́н пра́здника, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Возопи́ша с весе́лием пра́ведных ду́си:/ ны́не ми́ру Заве́т Но́вый завеща́ется,/ и кропле́нием да обновя́тся лю́дие,// Бо́жия кро́ве.(Дважды)

Чтец:

Предыдущая статья:Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Следующая статья:Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
page speed (0.2659 sec, direct)