Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Религия

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  Просмотрен 14


Тропарь: Да то́чат весе́лие кре́пкое масти́тельное, го́ры, и вси хо́лми,/ и древа́ дубра́вная да взыгра́ют:/ Христа́ хвали́те язы́цы,/ и Тому́ вси лю́дие ра́дующеся возопи́йте:// сла́ва си́ле Твое́й Го́споди. (4 раза)

 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Кре́постию ца́рствуяй ве́ки Госпо́дь, облече́н прии́дет,/ Сего́ красоты́ же и сла́вы, несравне́нно есть благоле́пие в Сио́не./ Те́мже вси вопие́м:// сла́ва си́ле Твое́й Го́споди. (4 раза)

 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Пя́дию изме́ривый небо, дла́нию же зе́млю,/ Госпо́дь прии́де, Сио́н бо избра́,/ в не́мже жи́ти и ца́рствовати изво́ли,/ и возлюби́ лю́ди ве́рно вопию́щия:// сла́ва си́ле Твое́й Го́споди. (Дважды)

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Пя́дию изме́ривый небо, дла́нию же зе́млю,/ Госпо́дь прии́де, Сио́н бо избра́,/ в не́мже жи́ти и ца́рствовати изво́ли,/ и возлюби́ лю́ди ве́рно вопию́щия:// сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь: Пя́дию изме́ривый небо, дла́нию же зе́млю,/ Госпо́дь прии́де, Сио́н бо избра́,/ в не́мже жи́ти и ца́рствовати изво́ли,/ и возлюби́ лю́ди ве́рно вопию́щия:// сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

 

Катава́сия пра́здника, глас 4:

Христо́с гряды́й – я́вственно Бог наш,/ прии́дет и не закосни́т,/ от горы́ приосене́нныя ча́щи,/ Отрокови́цы ражда́ющия Неискусому́жныя,/ проро́к дре́вле глаго́лет./ Тем вси вопие́м:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Песнь 5:

Кано́н пра́здника, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: На го́ру Сио́н взы́ди, благовеству́яй,/ и Иерусали́му пропове́дуяй,/ в кре́пости вознести́ глас:/ пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.// Мир на Изра́иля, и спасе́ние язы́ком.(Дважды)

Чтец:

Предыдущая статья:Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Следующая статья:Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
page speed (0.0294 sec, direct)