Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Религия

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  Просмотрен 36

На престо́ле херуви́мсте,/ и на жребя́ти возсе́д нас ра́ди,/ и к стра́сти во́льней дости́г, днесь слы́шит дете́й возглаша́ющих,/ оса́нна, наро́дов вопию́щих:/ Сы́не Дави́дов, ускори́ спасти́,/ и́хже созда́л еси́, благослове́нне Иису́се:/ на сие́ бо прише́л еси́,// да разуме́ем сла́ву Твою́.

 

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.
Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
С
вяты́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас четве́ртый:

Из уст младе́нец и ссу́щих/ соверши́л еси́ хвалу́.

Хор: Из уст младе́нец и ссу́щих/ соверши́л еси́ хвалу́.

 

Диа́кон: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Хор: Из уст младе́нец и ссу́щих/ соверши́л еси́ хвалу́.

 

Диа́кон: Из уст младе́нец и ссу́щих/

Хор: Соверши́л еси́ хвалу́.

 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Ио сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Предыдущая статья:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Следующая статья:Иере́й Мир всем.
page speed (0.0282 sec, direct)