Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Автоматизация производства

Інформаційна технологія – це..  Просмотрен 738

особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях нагромаджених у результаті науково-технічної діяльності

система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації

сукупність відомостей про факти, об’єкти, події, які мають цілком певне значення

організаційно-технічна система, яка забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів

сукупність усіх технічних засобів, використовуваних під час функціонування системи

 

Залежно від наявності чи відсутності автоматизації інформаційні технології поділяються на:

ручні й автоматизовані

механізовані й автоматичні

напівмеханізовані й автоматизовані

традиційні й автоматизовані

традиційні й автоматичні

 

Під автоматизованими інформаційними технологіями розуміють:

комп’ютерну систему, яка призначена для підтримки різних видів діяльності

систему, яка орієнтована на широке і комплексне використання технічних засобів для вирішення інформаційних задач

організаційно-технічну систему, яка забезпечує вирішення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів

систему, яка створена для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів

сукупність методологій і технологій проектування інформаційних систем, що забезпечують весь життєвий цикл інформаційних систем

 

За способом реалізації автоматизовані інформаційні технології (АІТ) поділяються на:

традиційні і нові

систематичні і епізодичні

первинні і вторинні

постійні і змінні

локальні і розподілені

Для сучасних систем управління базами даних характерно:

тенденція до постійного збільшення обсягів даних

об’єднання всіх основних облікових функцій і розділів обліку

забезпечення розв’язання аналітичних задач

автоматизоване виконання депозитарних операцій

умонтована інтерактивна допомога і наявність навчальних програм

 

У залежності від складу переданих на сервер функцій виділяють дві моделі технологічного процесу:

модель «товстого» і модель «тонкого» клієнта

модель спеціалізована і модель інтегрована

феноменологічна і факторна модель

гідродинамічна модель і технічна модель

вірна відповідь відсутня

 

Предыдущая статья:Что такое рай иеговистов? Следующая статья:Мультимедіа-акселератор – це
page speed (0.2465 sec, direct)