Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Предмет дослідження.  Просмотрен 316

Висвітлення в пресі стану реалізації молодіжної політики в цілому та її основних сфер:

1. Діяльність органів, що займаються реалізацією молодіжної політики.

2. Діяльність молодіжних організацій.

3. Соціальний захист молоді та м молодої сім’ї.

4. Основні молодіжні проблеми:

а. працевлаштування;

б. організація дозвілля та відпочинку молоді;

в. підприємницька діяльність молоді;

г. духовність та моральний розвиток особистості;

д. протиправна поведінка в молодіжному середовищі.

 

Гіпотези дослідження:

Гіпотези-підстави:

1. Матеріали, які стосуються проблем молоді в країні та на Львівщині зокрема, роботи над пошуком шляхів їх вирішення державними органами та структурами громадянського суспільства у популярній пресі Львівщини не займають значного місця.

2. Інформація про молодіжні кредити, соціальний захист молоді, стосунки молодь-влада тощо частіше з’являються у передвиборчий час, що можна розглядати як свідчення радше кон»юнктурності, аніж цілеспрямованих заходів, спрямованих на інформування молоді про суспільні проблеми, молодіжну політику.

3. У періодичних виданнях відсутня «політика хороших новин», в більшій мірі описується

насильство та інші негативні прояви в молодіжному середовищі, які, як вважають журналісти та власники медіа, мають більш атракційний характер.

4. Громадська пасивність молоді виступає однією з вагомих причин браку відповідних матеріалів у інформаційному просторі.

 

Гіпотези-наслідки:

1. Матеріали преси про актуальні проблеми молодіжної політики та зусилля влади, спрямовані на врегулювання проблем молоді є несистематичними і не дозволяють створити повного та об»єктивного уявлення про вказані питання.

2. Молодіжна політика держави мало висвітлюється тому що молодь сама не заявляє про себе і свої проблеми.

 

Інтерпретація основних понять:

 

Засоби масової інформації – (мас-медіа), засоби, установи, за допомогою яких інформація передається масовому, розмаїтому споживачеві. До них належать: преса високих накладів, радіо, телебачення тощо.

Державна молодіжна політика – пріоритетний напрям діяльності держави, що здійснюється в інтересах молодої людини. Її завданням є, з одного боку, забезпечення правових і матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг з навчання, виховання, духовного і фізичного розвитку, професійної підготовки, а з іншого - допомога самим молодим людям у реалізації та самореалізації їхніх творчих можливостей та ініціатив, спрямованих на врегулювання суспільно важливих проблем.

Молодь – специфічна соціально-демографічна спільнота, що має вікові межі від 16 до 35 років.

Соціальна політика – складова частина внутрішньої політики держави, яка реалізується у соціальних програмах та практиці регулювання відносин в суспільстві в інтересах всіх груп населення.

 

Предыдущая статья:Актуальність досліджуваної теми. Следующая статья:Очікувані результати.. Після проведення контент-аналізу і вирішення дослідницьких завдань буд..
page speed (0.0412 sec, direct)