Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Образование

Зразок оформлення списку використаних джерел  Просмотрен 321

Характеристика джерела Приклад оформлення
Конституція України Закони України   Укази Президента України     Конституція України. – К.: Юрид. літ., 1996. – 50 с. „Про форми власності на землю” Закон України // ВВР України. – 1992. - № 78. „Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” Указ Президента України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - № 6. – с. 36-38.
Книги: - один автор Заставний Ф.Д. Територіальні передпланові прогнози / Ф.Д. Заставний. – К.: Наукова думка, 1998. – 182 с.
- два автори Білецький В.М. Моделювання макроекономічних процесів / В.М. Білецький, В.Д. Бакуменко. – К.: УАДУ при Президентові України, 1998. – 320 с.
- три автори Рижук С.М. Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу / Рижук С.М., Слюсар І.Т., Вергунов В.А. – К.: Аграрна наука, 2002. – 130 с.
- чотири автори Регіональна економіка / [Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й.]. – Львів: Українські технології, 1998. – 240 с.
- п’ять і більше авторів Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]. – Х.: Гуманитар. Центр, 2007. – 510 с.
Без автора Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / Каліущенко В. та ін.] – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний документ Экономическая энциклопедия: в 6 т. [гл. ред. А.М. Румянцев]. – М.: Советская энциклопедия, Т.4: Политическая экономия. – 1980. – 624 с. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 125 с.
Стандарти Вимоги щодо забезпеченості контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2 – 020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2 -020:1994, IDT ): ДСТУ EN 61010-2 -020:2005. – [Чинний від 2007-01 - 01 ]. – К.: Держспоживстандарт України. 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України)
Словники Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
Дисертації Гаркуша О.Н. Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарського виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки: дис. доктора екон. наук: 08.07.02. / Гаркуша Олександр Миколайович. – Миколаїв, 2002. – 347 с.
Автореферати дисертацій Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Електронні ресурси Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін., І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. - № 4. – с. 43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko/htm.

 


Предыдущая статья:На тему Облік і внутрішньогосподарський контроль наявності та руху основних засобів Следующая статья:Щодо загальних вимог до магістерських робіт
page speed (0.0132 sec, direct)