Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Прості та складні життєві цикли.  Просмотрен 475

У деяких водоростей, а також вищих рослин життєві цикли складні, бо супроводжуються закономірним чергуванням поколінь: статевого, переважно гаплоїдного (гаметофіта) та нестатевого диплоїдного (спорофіта). У життєвому циклі мохоподібних домінує статеве покоління, тоді як у папоротеподібних, хвощеподібних- нестатеве. Гаметофіт може бути однодомним чи дводомним. Однодомний гаметофіт характеризується тим, що на одній особині формується як чоловічі статеві органи, так і жіночі. Якщо гаметофіт дводомний, то чоловічі статеві органи виникають на одних особинах, а жіночі- на інших. У мохоподібних спорофіт тісно пов'язаний з гаметофітом, на якому утворюється і від якого може отримувати поживні речовини. В інших вищих спорових рослин, у яких в життєвому циклі переважає спорофіт, гаметофіт (заросток) є самостійним організмом.

У тварин може бути простий і складний життєвий цикл. Простий життєвий цикл у них не супроводжується зміною поколінь або складними перетвореннями організму. Простий життєвий цикл притаманний тваринам з прямим типом розвитку (річковий рак, плазуни, птахи).

Складний життєвий цикл можна простежити протягом життя однієї особини або кількох поколінь. Складні життєві цикли, які можна простежити протягом життя однієї особини, мають жуки, метелики, кісткові риби, земневодні.

У складних життєвих циклах можуть чергуватися статеве і нестатеве, статеве і партеногенетичне, роздільностатеве і гермафродитне покоління.

 

Схематичне зображення основних типів життєвих циклівз чергуванням диплоїдної і гаплоїдной фази: 1- мейоз (редукція); 2- мітоз (реплікація); 3 - статевий процес (рекомбінація). A- мейоз передбачує утворенню мейоспор (судинні рослини);

B- мейоз передбачує утворенню гамет (багатоклітинні тварини); C- мейоз слідкує безпосередньо за утворенням зіготи; 2n, подвійні лінії- диплоїдна фаза; n, одинарні лінії- гаплоїдная фаза.

Правильне чергування в життєвому циклі поколінь, що розмножуються нестатевим та статевим шляхом, є у деяких найпростіших та кишкопорожниних. У сцифоїдної медузи аурелії нестатеве покоління – поліпи- розмножуються брунькуванням, утворюючи нових поліпів. За допомогою поперечного поділу поліпи можуть давати початок особинам статевого покоління – медузам. Чоловічі та жіночі особини медуз продукують статеві клітини. Із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка, яка певний час плаває за допомогою війок, а згодом осідає на дно і перетворюється на поліп.

В інших тварин (представників плоских червів) чергують покоління, які розмножуються статевим шляхом і партеногенетично. Чергування поколінь, які розмножуються статевим шляхом і партеногенетично, має важливе біологічне значення для організмів, котрі існують в умовах, що періодично змінюються і не можуть переживати несприятливий період в активному стані. Статеве розмноження забезпечує безперервність існування виду в нестабільних умовах, а партеногенез дає змогу повною мірою використовувати сприятливі умови, швидко збільшуючи чисельність виду.

У життєвому циклі деяких тварин чергуються роздільностатеве та гермафродитне покоління. Чергування поколінь, що розмножуються різними способами ( статевим і нестатевим, статевим і партеногенетично), підсилює комбінативну мінливість, яка забезпечує здатність виду до існування в різних умовах довкілля і швидкого реагування на зміни цих умов.

 

Предыдущая статья:Лекція № 18. Тема:Життєвий цикл у тварин і рослин. Етологія. Поведінка тварин та ро.. Следующая статья:Ембріотехнології
page speed (0.0139 sec, direct)