Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Гаструляція – процес формування двошарового зародка – гаструли. Один з механізмів гаструляції - інвагінація (процес вгинання частини бластодерми всередину бластули) та імміграція.  Просмотрен 476

Під час інвагінації утворюється двошаровий зародок - гаструла, шари клітини якої (зовнішній – ектодерма та внутрішній – ентодерма) дістали назву зародкових листків. У подальшому онтогенезі з зародкових листків виникають усі тканини й органи дорослої особини. На місці вгинання утворюється первинний рот, який веде в замкнену порожнину первинної кишки. Між ектодермою та ентодермою зостають залишки прожнини бластули.

Імміграція – це переміщення частини бластомерів у порожнину бластули, де вони згодом утворюють внутрішній зародковий листок ентодерму.

У більшості багатоклітинних тварин після гаструляції настає етап формування третього зародкового листка- мезодерми, - розташованого між зовнішнім та внутрішнім, і закладки органів та їхніх систем.

Мезодерма закладається різними шляхами. У більшості безхребетних дві чи кілька клітин зародка переміщуються у простір між екто- та ендотермою та розміщуються з боків первинного рота. Внаслідок колькох поділів ці клітини утворюють мезодерму.

Гістогенез – це сукупність процесів, які забезпечують в онтогенезі багатоклітинних організмів формування, існування та відтворення різних тканин. У рослин всі типи тканин мають єдине походження – з твірної тканини (меристеми). У тварин процеси гістогенезу складніші: тканини різних типів розриваються з похідних різних зародків лисків. Клітини, що беруть участь у гістогенезі, бувають стовбуровими, напівстовбуровими та дозрілими.

Стовбурові клітини здатні до диференціації і дають початок новим клітинам при формуванні тканин або в процесі їх оновлення (регенерації). Стовбурові клітини здатні до само підтримання: після поділу материнської лише одна з двох дочірніх клітин диференціюється, а друга – залишається стовбуровою. Напівстовбурові клітини диференційовані, як і дозрілі, але, на відміну від останніх, зберігають здатність до поділу.

Органогенез – це процеси формування зачатків органів та їхньої подальшої диференціації у ході індивідуального розвитку організмів.

Первинний органогенез - процес утворення комплексу осьових органів. У різних групах тварин цей процес характеризується своїми особливостями. Наприклад, у хордових на цьому етапі відбувається закладка нервової трубки і кишкової трубки.

В ході подальшого розвитку формування зародка здійснюється за рахунок процесів зростання, диференціювання і морфогенезу. Зростання забезпечує накопичення клітинної маси зародка. В ході процесу диференціювання виникають різно спеціалізовані клітки, що формують різні тканини і органи. Процес морфогенезу забезпечує придбання зародком специфічної форми.

Предыдущая статья:Ембріональний період розвитку Следующая статья:Постембріональний період розвитку
page speed (0.0134 sec, direct)