Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Биология, Зоология, Анатомия

Статистичні закономірності модифікаційної мінливості  Просмотрен 2007

Модифікаційна мінливість підпорядкована певним статистичним закономірностям. Так, будь-яка ознака може змінюватись лише у певних межах. Межі модифікаційної мінливості ознаки визначаються генотипом організму і називається нормою реакції.

Норма реакціїможливістьгенотипу формувати в онтогенезі, залежно від умов середовища, різні фенотипи. Вона характеризує частку участі середовища в реалізації ознаки. Чим ширша норма реакції, тим більший вплив середовища і тим менший вплив генотипу в онтогенезі. Один і той же ген в різних умовах середовища може реалізуватися в 1, 2, декілька або цілий спектр значень ознаки. У кожному конкретному онтогенезі, звичайно, з цього спектру значень реалізується тільки одне. Так само один і той же генотип в різних умовах середовища може реалізуватися в цілий спектр, потенційно можливих фенотипів, але в кожному конкретному онтогенезі реалізується з цього спектру фенотипів тільки один. Під спадковою нормою реакції розуміють максимально можливу ширину цього спектру: чим він ширше, тим ширше норма реакції. Фенотипне значення будь-якої кількісної ознаки (Ф) визначається, з одного боку, його генотипним значенням ( Г ), а з іншого боку впливом середовища (С):

Ф = Г + С

Якщо вплив середовища виразити у вигляді частки ( ч ) від фенотипного значення, тобто:

С = ч * Ф, то

Ф = Г / (1 - ч).

Якщо узяти крайні значення фенотипа при максимальному впливі середовища, то:

ч = 1 - (Г / Ф) = 1 - H

де, H - наслідуваність.

Це і буде норма реакції за даною ознакою. Норма реакції це та максимальна частка від фенотипного значення ознаки на яку можна змінити ознаку середовище.

Для визначення мінливості певної ознаки складають варіаційний ряд: послідовність чисельних показників проявів певної ознаки (варіант), розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення. Довжина варіаційного ряду свідчить про розмах модифікаційної мінливості. Вона зумовлена генотипом організмів, але залежить від умов довкілля: чим сталіші умови розвитку даних особин, тим коротший варіаційний ряд, і навпаки.

Розподіл варіант у варіаційному ряді зображають графічно у вигляді варіаційної кривої. Варіаційна крива- це графічне вираження кількісних показників мінливості певної ознаки, яке ілюструє як розмах цієї мінливості, так і частоту зустрічальності окремих варіант. За допомогою варіаційної кривої можна встановити середні показники та норму реакції тієї чи іншої ознаки.

 

Предыдущая статья:Множинна дія генів Следующая статья:Генетика людини
page speed (0.0135 sec, direct)