Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Кулинария, Пищевое производство

Морфологія і систематика мікроорганізмів. Фізіологія і екологія мікроорганізмів  Просмотрен 379

Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

Херсонський Державний аграрний університет

Біолого-технологічний факультет

Кафедра інженерії харчових виробництв

 

 

Морфологія і систематика мікроорганізмів.  Фізіологія і екологія мікроорганізмів

 

Методичні рекомендації

до лабораторно-практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Мікробіологія” для студентів біолого-технологічного факультету.

Спеціальність

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Змістовна частина І

Морфологія і систематика мікроорганізмів.

Фізіологія і екологія мікроорганізмів

 

Херсон - 2016

 

Методичні рекомендації розглянуті і обговорені на засіданні кафедри інженерії харчових виробництв (протокол № від 2016 року). Схвалені і рекомендовані до видання на засіданні навчально-методичної комісії біолого-технологічного факультету ХДАУ (протокол № від 2016 року).

 

ПІДГОТУВАЛИ канд. с.-г. наук Ряполова І.О.,

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: канд. с.-г наук, доцент Сморочинський О.М.

 

 

Ряполова І.О.

 

Методичні рекомендації для виконання лабораторно- практичних занять та самостійних робіт за темами: Змістовна частина І. Морфологія і систематика мікроорганізмів. Фізіологія і екологія мікроорганізмів.

 

 

Ряполова І.О., 2016

 

Методичні рекомендації розраховані для студентів стаціонарного і заочного відділень біолого-технологічного факультету. Методичні рекомендації дають можливість засвоїти основні методи і прийоми, які використовуються в мікробіології під час вивчення основних морфологічних, фізіологічних ознак мікроорганізмів, оволодіти технікою приготування і фарбування бактерійних препаратів, методом посіву і вирощування мікроорганізмів на поживних середовищах, методами дослідження мікрофлори грунту, повітря, води.

Кожне заняття має тему, мету, зміст, оснащення і методику виконання завдання, а також питання для самоконтролю.

Користуючись методичними розробками, робочим планом курсу, підручником, конспектом, студент повинен підготуватись до лабораторних занять і законспектувати матеріал. Уміння користуватися теоретичними знаннями при виконанні лабораторних робіт буде систематично контролюватися при співбесіді з викладачем і тестуванням.

 

Предыдущая статья:Тема 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ Следующая статья:МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
page speed (0.0289 sec, direct)