Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Механика

Жұмысты орындау реті  Просмотрен 516

 1. Виртуалды зертханалық қондырғылардың сипаттамалары
 2. Расчет на контактную выносливость зубьев червячного колеса
 3. Структура С-програми. C-програма може містити (див. детальніше підрозд. 3.6): a директив..
 4. Друк К., Складність алгоритмів
 5. Решение. Заданный брус имеет три участка 1, II, III (рис. 2.4, а). Границами ..
 6. Снятие и разборка. (АВТОМОБИЛЬ ШЕВРОЛЕ НИВА. Руководство по ремонту).
 7. Перевірка механізованого кріплення на відповідність коливанням потужності пласта
 8. Решение. Задачу решаем с помощью составления уравнений поперечных сил и изгибаю..
 9. Решение. В число данных и искомых величин входят действующие силы (постоянные..
 10. Решение. Поместим начало координат на левом конце балки и составим обобщенны..
 11. Загальні відомості, класифікація та області застосування
 12. Установка и регулировка ведущей шестерни. (АВТОМОБИЛЬ ШЕВРОЛЕ НИВА. Руководство по ремонту).

Жұмысты орындау үшін асинхронды машинаның параметрлерін оқытушы береді.

Қозғалтқыш режиміндегі машинаның механикалық сипаттамаларын өлшеп алу жүктеме моменті нөлден номиналды мәнге дейін өзгертілетін модель (2.1 суретке қара) арқылы орындалады. Сонымен қатар жүктеме моментінің әрбір мәні үшін модельдеу орындалады.

Жүктеме моментінің секіруі іске қосу кезінде өтпелі процестерді тоқтату үшін бастапқы модельдеуге қарағанда кешігіп орындалады.

Moment блогын енгізу 2.5 суретте көрсетілген.

2.5 сурет – Моментті енгізу терезесі

Зерттеулер нәтижесі 2.1 кестеге жазылады.

 

1. M, Нм ω, рад/с
10.76
12.33
15.85
17.9

2.1 кесте

2.2 бөлім бойынша асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамаларын өлшеп алу жүктемелік моментті нөлден номиналды мәнге дейін өзгерту арқылы модельмен (2.1 суретке қара) орындалады. Сонымен қатар жүктеме моментінің әрбір мәні үшін модельдеу орындалады. Жұмысты орындау барысында 2.2 кесте толтырылады.

2.2 кесте

Есептеулер төмендегі теңдеулермен орындалады:

Кестеде берілген мәндер арқылы машинаның механикалық сипаттамалары және жұмыс сипаттамалары тұрғызылады.Машинаның айнымалы (жылдамдық, электр магниттік момент) жағдайының уақытқа тәуелділігін осциллограф экраны арқылы бақылауға болады (2.6 суретке қара). 2.6 суретте машинаның іске қосылу кезіндегі, жүктеме моментінің секіруі кезіндегі процесстер және қалыпты жағдайдың процесі көрсетілген.

 

2.6 сурет – Айнымалы токты қозғалтқыш жылдамдығы мен моментінің өтпелі процестері

Предыдущая статья:Виртуалды зертханалық қондырғылардың сипаттамалары Следующая статья:Иберийские параллели или кем приходятся друг другу баски и картвелы...
page speed (0.0122 sec, direct)