Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Механика

Виртуалды зертханалық қондырғылардың сипаттамалары  Просмотрен 954

Зертханалық жұмыс №2.

Ш фазалы қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты зерттеу

Жұмыстың мақсаты:үш фазалы қысқа тұйықталған роторлы асинхронды машинаны желі арқылы қоректену кезін зерттеу.

Жұмыстың мазмұны

2.1.1 Қозғалтқыш режиміндегі машинаның механикалық сипаттамасын өлшеп алу.

2.1.2 Қозғалтқыш режиміндегі машинаның жұмыс сипаттамаларын өлшеп алу.

Виртуалды зертханалық қондырғылардың сипаттамалары

Виртуалды зертханалық қондырғылар 2.1 суретте көрсетілген.

Ол мыналардан тұрады:

- бір фазалы айнымалы кернеу көзінен;

- қоректендіру көзінде Vs, Is токтың және кернеудің өлшеуіштерінен;

- зерттелетін үш фазалы асинхронды машинадан Asynchronous;

- қоректендіру көзінде P, Q активті және реактивті қуаттардың өлшеуіштерінен;

- өлшенген қуаттардың санын көрсету үшін Display 1 блогынан;

- қозғалтқыш білігіндегі механикалық моментті беру үшін негізгі Simulink/Sinnks кітапханасындағы Moment блогынан;

- Machines Measurement блогынан;

- қоректендіру көзіндегі токты өлшеу үшін RMS блогынан;

- қоректендіру көзіндегі токтың (А) және жылдамдықтың (рад/с) санын көрсету үшін Display 2 блогынан;

- бір векторға екі сигналды қосатын Mux блогынан;

- асинхронды машинаның статорындағы токтарды, жылдамдықтарды және моментті бақылау үшін Skope блогынан.

 

 

2.1 сурет – Асинхронды машинаны зерттеу моделі

 

Асинхронды машинаның параметрлерін енгізу терезесі 2.2 суретте көрсетілген.

2.2 сурет - Асинхронды машинаның параметрлерін енгізу терезесі

 

 

 

Предыдущая статья:Как убрать соль с кирпича Следующая статья:Жұмысты орындау реті
page speed (0.0172 sec, direct)