Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Розробка розкладу доставки вантажу  Просмотрен 238

 

Раціональна взаємодія всіх учасників транспортного процесу забезпечує єдиний технологічний процес, у якому погоджуються інтереси транспорту (автомобільного, залізничного, водного, авіаційного), відправників вантажу та вантажоодержувачів. Під організацією доставки вантажу розуміють:

– вибір траси маршруту руху;

– нормування швидкості руху та часу простою під навантаженням і розвантаженням;

– складання маршрутів;

– розклади та графіки доставки;

– керівництво та контроль за роботою рухомого складу на всіх етапах доставки.

Під час розробки розкладу доставки вантажу необхідно розуміти, які операції будуть виконуватися на різних видах транспорту під час відправлення та прибуття вантажу.

Послідовність виконання операцій під час організації відправлення вантажу через морський порт:

1) відвантаження вантажу вантажовідправником в порт автомобільним або залізничним транспортом;

2) отримання відвантажувальної інформації від вантажовідправника;

3) представлення заявки в порт на прийом вантажу, який прибуває автомобільним транспортом;

4) формування судової партії;

5) розвантаження вантажу на склад порту;

6) прийняття вантажу на склад порту;

7) документальне оформлення вантажу;

8) взаємодія експедитора з агентом порту;

9) доставлення до причалу, організація та контроль навантаження-розвантаження судна;

10) оформлення навантаження та відчалювання судна;

11) відправлення транспортних та товаросупроводжувальних документів.

Транспортно-експедиторське обслуговування відправлення вантажів на залізничному транспорті є комплексом пов’язаних між собою операцій, які можуть бути згруповані таким чином:

– операції, пов’язані з прийомом і зберіганням вантажу;

– документальне оформлення перевезення і стягування проїзної плати;

– навантаження у вагони і відправлення вантажу за призначенням.

Транспортно-експедиторське обслуговування відправлення вантажів автомобільним транспортом містить:

– операції, пов’язані з підготовкою вантажу до перевезення;

– проведення розрахунків і оформлення транспортної документації;

– інформаційні послуги.

Транспортно-експедиторське обслуговування відправлення вантажів повітряним транспортом містить наступні етапи:

1) бронювання експедитором місця на повітряному судні під перевезення вантажу вантажовідправника від пункту відправлення до пункту призначення;

2) завезення вантажу в аеропорт і розвантаження на склад;

3) отримання експедитором дозволу митниці на вивезення вантажу;

4) видача повітряним агентом експедитору оригіналу авіаван­тажної накладної;

5) навантаження вантажу на повітряне судно і відправлення в аеропорт призначення.

Всі операції з ТЕО по прибутті вантажів можна умовно поділити на дві групи:

– планування, організація і контроль виконання доставки вантажу споживачу;

– оперативна робота в місцях, де безпосередньо здійснюються транспортно-експедиційні операції (митниця, термінал, порт тощо).

Далі розглянемо зміст операцій по прибуттю вантажу на морському, залізничному, автомобільному та повітряному транспорті.

У загальному випадку ТЕО прибуття вантажів на морському транспорті виконується в такій послідовності:

1) до заходу судна в порт судновий агент в порту призначення, одержавши суднові і транспортні документи (коносаменти, вантажний план, карантинні і санітарні свідоцтва тощо) з пункту відправлення, починає документальне оформлення судна, що прибуває, і підготовку приймально-здавальних операцій з вантажем;

2) одночасно з документальним оформленням судна, що прибуває, судновий агент налагоджує зв’язок з потенційним одержувачем вантажу (за адресою, яка вказана в коносаменті) для з’ясування варіанта отримання вантажу (прямо або через склад), щоб разом із стивідором скласти план розвантаження судна;

3) після спілкування з вантажоодержувачем (або його експедитором) агент відправляє йому письмове повідомлення про прибуття судна з вантажем;

4) відповідно до плану розвантаження судна, розвантаження вантажу з судна проводиться стивідором під контролем тальмана, експедитора і суднового агента;

5) прийом вантажу портом;

6) зберігання вантажу на складі порту;

7) після розвантаження всього вантажу з судна судновий агент сумісно з адміністрацією судна і за участю митних органів складає генеральний акт про розвантаження і прийом вантажів;

8) здача вантажу портом одержувачу (експедитору) і відправлення вантажу за призначенням.

У загальному випадку ТЕО прибуття вантажів на залізничному транспорті містить наступні групи операцій:

1) інформаційні послуги, що містять повідомлення і спові­щення;

2) послуги, пов’язані з оформленням документів;

3) послуги, пов’язані з отриманням вантажу на станції призначення;

4) послуги, пов’язані з подачею і прибиранням вагонів;

5) послуги, пов’язані з виконанням розвантажувальних і складських робіт;

6) послуги, пов’язані із страхуванням вантажу;

7) платіжно-фінансові послуги;

8) послуги з митного оформлення вантажу, що прибув.

До операцій, пов’язаних з прийомом вантажу на автомобільному транспорті, відносяться такі:

– перевірка збереження вантажів, що прибувають, за масою і кількістю відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом;

– складання комерційних актів у випадках пошкодження, псування або недостачі вантажу.

Транспортно-експедиторське обслуговування прибуття вантажів на повітряному транспорті містить таку послідовність операцій:

1) отримання повідомлення про посадку повітряного судна і видача завдання на його розвантаження;

2) розвантаження вантажу з повітряного судна і доставка вантажу на склад в аеропорту призначення;

3) здача вантажу на склад і оформлення перевізної докумен­тації;

4) реєстрація вантажів, що прибули;

5) повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їх адресу;

6) видача вантажу одержувачу (експедитору).

Таким чином, розробляючи графік доставлення вантажу необхідно враховувати особливості виконання основних операції в конкретній транспортно-технологічній схемі.

 

 

Контрольні запитання

 
 
?


1. Дайте визначення поняттю технологія ТЕД?

2. За якими критеріями вибирається технологія перевезень?

3. Які загальні вимоги до упаковки?

4. Як класифікується тара?

5. Які стратегії формування партій відправлення?

6. Які нормативи технологічного процесу?

7. Які особливості формування графіка доставлення вантажів?

 


Розділ ОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Предыдущая статья:Нормативи технологічного процесу Следующая статья:Складське господарство
page speed (0.0181 sec, direct)