Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Нормативи технологічного процесу  Просмотрен 407

У технологічному процесі доставки вантажів нормується, згідно договору на ТЕО, час доставки вантажу, який в свою чергу складається з:

– часу на підготовку вантажу до відправки;

– часу на навантажувально-розвантажувальні роботи;

– часу на перевезення вантажу;

– часу на очікування транспортним засобом;

– часу на невиробничі простої.

Час на підготовку вантажу до відправки визначається згідно правилам перевезення відповідного вантажу, умовам пакетування та маркування, а також враховуючи технологічний процес роботи вантажовласника та умовам відправлення.

Єдині норми виробітку і часу встановлено на вагонні, автотранспортні та складські НРР (ЄНВ), призначені для нормування праці робітників, що виконують НРР, а також для встановлення комплексних норм за бригадної форми організації праці. На роботи з переміщення та укладання вантажів у цехах підприємств, організацій та на будівельних майданчиках ЄНВ не поширюються. На механізовані роботи, що виконуються із застосуванням екскаваторів, кранів, електричних та автонавантажувачів, одноківшевих навантажувачів встановлюються такі види норм:

– норму часу механізаторів на одиницю виміру (1 т, шт, м3) в годинах практично на всі вантажі;

– норму часу стропальників або вантажників в людино-годинах одержано шляхом множення норми часу в годинах на необхідну кількість робітників. На роботи, що виконуються вручну або із застосуванням найпростіших пристроїв: норма часу вантажника в людино-годинах на відповідну одиницю виміру.

Норми часу за таким варіантом розроблено на підставі:

– раціональної організації праці робітників під часвиконання ними НРР;

– механізації, що застосовується – кранів, навантажувачів та інших засобів механізації;

– особливостей вантажу – маси одного місця, виду упаковки, правил поводження з вантажем тощо.

– повного використання вантажності або вантажомісткості ТЗ
тощо.

Під час розробки норм часу використовується теоретичний (розрахунковий) та експериментальний (хронометражний) методи. Тобто в основу розробки норм покладено фото-хронометражні спостереження; технічні характеристики НРМ і механізмів, ТЗ; результати аналізу організації праці та заходи щодо її вдосконалення; технічні розрахунки. Таким чином, ця методика визначення норм часу і виробітку більш точна, тому отримані значення будуть наближені до реальних.

Навантажувально-розвантажувальні роботи варто виконувати механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування та засобів малої механізації. Піднімати та переміщувати вантажі вручну необхідно із дотриманням норм, установлених чинним законодавством.

Безпека виробництва навантажувально-розвантажувальних робіт має бути забезпечена:

– вибором способів проведення робіт, підйомно-транспортного устаткування й технологічного оснащення;

– підготовкою та організацією місць проведення робіт;

– застосуванням засобів захисту працюючих;

– проведенням медичного огляду осіб, допущених до роботи, і їхнім навчанням.

Вибір способів проведення робіт має передбачати запобігання або зниження до рівня допустимих норм впливу на працюючих небезпечних й шкідливих виробничих факторів шляхом:

– механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт;

– застосування пристроїв і пристосувань, що відповідають вимогам безпеки;

– експлуатації виробничого встаткування відповідно до діючої нормативно-технічної документації й експлуатаційних документів;

– застосування знакового й іншого видів сигналізації під час переміщення вантажів підйомно-транспортним устаткуванням;

– правильного розміщення та укладання вантажів у місцях проведення робіт і в транспортні засоби;

– дотримання вимог до охоронних зон електропередачі, вузлів інженерних комунікацій і енергопостачання.

Під час переміщення вантажу підйомно-транспортним устаткуванням знаходження працюючих на вантажі й у зоні його можливого падіння не допускається.

Після закінчення та у перерві між роботами вантаж, вантажозахоплювальні пристрої й механізми (ківш, грейфер, рама, електромагніт тощо) не мають залишатися в піднятому положенні.

Переміщення вантажу над приміщеннями та транспортними засобами, де перебувають люди, не допускається.

Норми часу простою, наприклад, бортових автомобілів під час навантаження і розвантаження кранами, навантажувачами й іншими аналогічними механізмами вантажів, упакованих і без упаковки, що потребують спеціальних пристроїв для їхнього кріплення, наведено в табл. 10.3.

 

Таблиця 10.3

Предыдущая статья:Вибір стратегії формування партій відправлення Следующая статья:Розробка розкладу доставки вантажу
page speed (0.0342 sec, direct)