Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Вибір технології перевезень  Просмотрен 1115

Технологія ТЕД – це сукупність науково обґрунтованих, найбільш ефективних та економічних методів, способів і послідовних операцій у процесі виконання транспортно-експедиторського обслуговування [175].

У результаті аналізу практичного досвіду роботи сучасних експедиторів можна виділити наступні елементарні складові технологічного процесу ТЕД під час перевезення вантажів на автомобільному транспорті:

1 – прийом заявки і уточнення її параметрів;

2 – консультації з партнерами (іншими ТЕП) і/або постійними клієнтами (перевізниками) щодо можливості виконання заявки;

3 – оцінювання можливості і доцільності виконання заявки влас­ним рухомим складом;

4 – пошук варіантів виконання заявки на логістичних сайтах;

5 – розміщення заявки на спеціалізованих логістичних сайтах;

6 – аналіз варіантів виконання заявки, що надійшла;

7 – узгодження варіанту і ціни з перевізником;

8 – узгодження ціни з вантажовласником;

9 – оформлення договору на ТЕО, за необхідності – додаткової документації;

10 – координація процесу доставки вантажу.

Процес перевезення вантажу є багатоетапним і багатоопераційним процесом з великою технологічною, експлуатаційною та економічною різноманітністю операцій. Окремі етапи процесу перевезення вантажу часто розглядаються як самостійні процеси.

На рис. 10.1 показані технологічні схеми процесу перевезення вантажів.

Кожен із видів транспорту (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний) характеризують певними особливостями, перевагами та недоліками, які визначають його можливості у використанні в перевезеннях.

а

б

 

Рис.10.1. Технологічні схеми процесу перевезення вантажів:а – одним видом транспорту; б – різними видами транспорту

Актуальними ці особливості стають за вибором способу транспортування, транспортного засобу і конкретного перевізника. Для
застосування важливими є також деякі техніко-експлуатаційні па­раметри рухомого складу, шляхів сполучення та терміналів. На­приклад, для рухомого складу такими параметрами вважають: технічну та експлуатаційну швидкість, габаритні розміри транспортних засобів і вантажних ємностей, повну масу, навантаження на осі, потужність двигуна, вантажопідйомність та габаритні розміри вагонів, причепів тощо; для шляхів сполучення – пропускну спроможність, ширину проїжджої частини, допустиме навантаження на дорожнє полотно; для терміналів – корисну складську площу, швидкість обертів тощо [1].

Вибір технології перевезень здійснюються на основі системи критеріїв із дотриманням обмежень, що встановлені. Такі обмеження обумовлені цілями перевезення, а також факторами зовнішнього середовища. До критеріїв, на основі яких здійснюється вибір способу транспортування і виду транспорту, тобто технології перевезення, належать:

– мінімум витрат на транспортування;

– обумовлений час доставки; максимальні надійність і безпека;

– мінімум витрат, пов’язаних із запасами в дорозі;

– потужність і доступність виду транспорту та інше.

Проте головним критерієм найчастіше є саме транспортні витрати.

Вони містять транспортні тарифи на перевезення вантажу та витрати, пов’язані з технологічними операціями (завантаження, розвантаження, транспортно-експедиційні тощо), які супроводжують транспортування [1]. Розмір тарифів залежить від трьох факторів:

1) різниці між різноманітними товарами з точки зору їх навантажувально-розвантажувальних і транспортувальних характеристик, наприклад, очевидною є різниця між транспортуванням двох тонн канцелярських товарів і двох тонн живої птиці;

2) маси кожної окремої одиниці вантажу, наприклад, вантажі масою 1 кг кожен, 100 кг кожен або 10 тис. кг кожен;

3) відстані, на яку необхідно перевезти товари, наприклад, зі Львова в Івано-Франківськ, чи зі Львова в Донецьк.

Процес встановлення тарифів полягає в кількісному оцінюванні усіх трьох факторів і подальшому розробленні тарифу для визначення суми оплати за перевезення конкретного виду вантажу.

Транспортні тарифи залежать також від класу вантажу. Чим вищий клас вантажу, тим вища вартість перевезення товару. Під час класифікації вантажів враховують такі фактори:

– густину продукту;

– здатність товару заповнювати об’єм, тобто можливість вкладання в розібраному вигляді або вкладання одного предмета в інший;

– навантажувально-розвантажувальні властивості, що характеризують складність виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

– вразливість до пошкоджень або розкрадання.

Загальний алгоритм організації транспортування показано на рис. 10.2 [83].

 

 

 

Рис. 10.2. Загальний алгоритм організації транспортування

 

Вибір способу транспортування, найбільш ефективного в кожній окремій ситуації, може здійснюватися з унімодального, інтермодального, мультимодального, сегментованого та комбінованого
перевезень. Характеристики способів транспортування наведено в табл. 10.1 [83].

 

Таблиця 10.1

Предыдущая статья:Оформлення ділових протоколів Следующая статья:Характеристики способів транспортування
page speed (0.0119 sec, direct)