Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Поняття транспортно-експедиторського обслуговування і його зміст  Просмотрен 317

 

Поняття ТЕО змінювалося відповідно до розвитку світової економіки й транспорту, як її складової, взагалі. У цей час у різних літературних джерелах поняття ТЕО визначається по-різному, при чому деякі відмінності є принциповими. Передумовами виникнення даної проблеми є науково-технічна революція (глобально – у загальносвітовому масштабі) і перехід до ринкових відносин (локально – для України). На сучасному етапі розвитку науки про ТЕО необхідне однозначне трактування елементів і характеристик досліджуваного процесу, а насамперед – самого поняття ТЕО.

Уперше проблема необхідності встановлення єдиної термінології в області ТЕО почала розглядатися ще в 1970-их роках [155, 169]. Науковці відзначали, що відсутність єдиних визначень ускладнює вирішення основних питань організації й управління обслуговуванням підприємств і організацій. Пропонувалися нові визначення ТЕО, а також таких термінів, як транспортно-експедиторська операція та транспортно-експедиторська послуга, розділялися поняття транспортного й експедиторського обслуговування.

На різних етапах розвитку транспортної науки висувалися різні визначення ТЕО. Аналіз наукових праць і навчальних посібників дозволяє виділити визначення, представлені в хронологічній послідовності (табл. 1.1), на підставі яких можна прослідити особливості процесу зміни поняття ТЕО.

 

Таблиця 1.1

Предыдущая статья:Особливості розвитку транспортно- експедиторської діяльності в Україні Следующая статья:Визначення ТЕО в навчальних посібниках і наукових працях
page speed (0.0333 sec, direct)