Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.  Просмотрен 220

 1. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.
 2. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).
 3. Складові власного капіталу, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.
 4. Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.
 5. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю.
 6. Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі.
 7. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.
 8. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.
 9. Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації.
 10. Облік нарахування та виплати дивідендів грошима.
 11. Облік нарахування та виплат дивідендів акціями.
 12. Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них.

Облігації, які за умовами договору можуть обмінюватися на звичайні акції, звуться конвертованими. Інвестори мають вибір: отримувати відсотки по облігаціях або обміняти їх за своїм бажанням на акції компанії і стати її власником. На останній вибір інвестори йдуть при зростанні ринкової ціни акцій. При відображенні конвертації облігацій у акції поточна (ринкова вартість) як облігацій, так і акцій не відображається. Не відображаються також прибутки чи збитки від цієї операції.

Якщо відбувається конвертація довгострокових облігацій, проданих за номіналом, у прості акції, то проводка відображається наступним чином: Дт “Облігації до сплати”, Кт “Дисконт недоамортизований”, Кт “Статутний капітал (прості акції)”, Кт “Додатковий капітал”. Рахунок “Статутний капітал” (звичайні акції) кредитується на номінальну вартість випущених акцій. Інший рахунок “Додатковий капітал” кредитується на різницю між поточною вартістю облігацій і номіналом випущених акцій.

Ринкова ціна облігацій і акцій при складанні бухгалтерської проводки до уваги не береться. Цей метод відображення конверсії облігацій у акції часто називають методом балансової (або поточної вартості). Тобто, коли облігації конвертуються в акції, то, за правилом, акції відображаються в поточній (балансовій) вартості облігацій. Заборгованість по облігаціях, дисконт чи премія списуються. Тому по таких операціях немає ні прибутку, ні збитків.

 

Предыдущая статья:Облік обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем. Следующая статья:Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.
page speed (0.0172 sec, direct)