Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Метрология, Стандартизация и Сертификация

Види зобов'язань по заробітній штаті, система рахунків для обліку зарплати і розрахунків по ній.  Просмотрен 228

 1. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.
 2. Облік обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці, які підлягають сплаті роботодавцем.
 3. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.
 4. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.
 5. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).
 6. Складові власного капіталу, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.
 7. Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.
 8. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю.
 9. Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі.
 10. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.
 11. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.
 12. Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації.

Заборгованість по зарплаті і пов’язаних з нею додаткових пільгах робітникам та службовцям є значною частиною короткострокової заборгованості (зобов’язань). В зарубіжних країнах застосовують ( практикують) оплату праці почасову і відрядну. За заробітною платою пов’язані три види зобов’язань (заборгованості) : 1)заборгованість по виплаті зарплати; 2)заборгованість по податках , що утримуються із заробітної плати; 3)заборгованість по інших утриманнях із заробітної плати. Нарахована персоналові підприємства зарплата включається у витрати підприємства. Витрати обліковуються на рахунку елементів витрат “Витрати по оплаті праці”. Цей рахунок поділяється на субрахунки за видами витрат (зарплата базова, оплачувана відпустка, премії, додаткові винагороди, витрати на соціальне страхування (за видами) тощо). В США виділяють також витрати на зарплату адміністративно – управлінського персоналу і витрати на оплату праці робітників та службовців. Для обліку заборгованості і розрахунків з робітниками та службовцями використовують рахунок “Розрахунки з персоналом” або просто “Персонал”. В США цей рахунок називають “Заробітна плата до сплати”. Розрізняють валову зарплату , тобто всю нараховану, і чисту зарплату – суми , які належить сплатити персоналові після всіх можливих утримань.

Предыдущая статья:Облік короткострокових зобов'язань по авансах одержаних, дивідендах та частині довгострокового боргу. Следующая статья:Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.
page speed (0.0132 sec, direct)