Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Образование

Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні види вправ для формування слуховимовних навичок.  Просмотрен 2839

 1. Розкрийте методику формування лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики,поняття активний і пасивний лексичний мінімум
 2. Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок
 3. Розкрийте поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Охарактеризуйте імпліцитний та експліцитний підходи у формуванні іншомовної комунікативної компетенції.
 4. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудыюванні: мету та зміст навчання , труднощі аудіювання , способи презентації аудіотекстів
 5. Клас – учні повинні розуміти на слух мовлення вчителя, яке звучить у нормальному темпі, висловлювання учнів, а також тексти у звукозапису, тривалість яких до 1 хвилини.
 6. Успішність аудіювання залежить
 7. Сповільнювати швидкість пред’явлення за рахунок збільшення тривалості пауз між смисловими частинами..
 8. Типологія діалогічного мовлення
 9. Методичні особливості формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні
 10. Cтруктура діалогу
 11. Основні види ДЄ
 12. Система вправ у комунікативному діалогозуванні

Основою будь-якої мови є звук. Усі види МД базуються на звуках.Роль звукових компонентів дуже важлива і в писемному мовленні. Оволодіння усним мовлення та читанням уголос взагалі неможливо без стійких слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок. Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками та звукосполученнями виучуваної іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих та складних речень. Критерії відбору фонетичного мінімуму: за ступенем трудностіфонетичного явища є ті, що являють певні труднощі для учнів; за критерієм відповідальності потребам спілкуваннявключ ті звуки та інтонеми, що вико-ють у мовл-ні смислорозрізняльну фун-ю; за критерієм нормативностіз фон мін вилучаються всі відхилення від норм (еталоном є вимова дикторів\коментаторів)

Вимоги до вимови: фонематичність –ступень правильності фонетичного оформлення мовлення, достатню для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника; швидкість – ступінь автоматизованності вимовних навичок. Яка дозволяє учням говорити в нормальному темпі мовлення(130-150 з хвилину)

Вимоги до вимови учнів визначають виходячм з принципу апроксимації –наближенному до правильної вимови. Апроксимована мова – це така вимова,в якій відсутні фонологічні помилки. Але яка допускає нефонологічні помилки, які не заважають розуміти усні висловлюввання та прочитане вголос.Для нейтралізації негативного впливу фонетичних навичок рідної мови навчання іншомовної вимови має будуватися на основі порівняльного анлізу фонологічних систем рідної та іноземної мов.

Метою навчанняф.м. є формування слуховимовних(навички фонемно правильної вимови усіх звуків у потоці мовленння та розуміння всіх звуків при аудіювання мовлення) і ритміко-інтонаційних навичок (це навички інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і розуміння мовлення інших людей) всі навички мають характеризуватись якостями гнучкості, автиматизацієї, сталості та формуватись поетапно.

Усі звуки умовно розділяють на три групи: до 1-ї групи звуки найбільш схожі до звуків рідної мови, до 2-ї дуже схожі на перший погляд, але відрізняються суттєвими ознаками. 3-тя – звуки які не мають артикуляційних та акустичних аналогів в рідній мові.

Згідно з аналітико-імітативним методом навчання вимові звуки які становлять труднощі виділяються із звєязного цілого і пояснюються.Після аналітичної частини роботи вони знову включаються в ціле: склади і т.д., Треба використовувати зразки або еталони вимови, здійснюється диктором або вчителем.

Вправи на рецепцію: націленіна розвиток фонематичного звуку (некомунікаційні вправи на впізнавання. Диференціацію, ідентіфікацію) Вправи на впізнавання нового звуку.,наголошеного слова і т.д. вчитель пропонує прослухати слова, в яких новий звук.Вправи на диференціаціювиконують на рівні окремих слів або коротких речень: прослухайте пари слів і визначте чи однакові в них: перші\останні приголосні, голосні в середені слова

Вправи на ідентіфікацію –розпізнати звук як відомий з певними характе-ми:прослухайте слова із звуками…кожного разу підіймайте картку з відповідним значком або червону картку для звука.

Вправи на репродукцію:матеріалом служать окремі звуки, звукосполучення, слова, словосполучення, фрази.Це - рецептивно-репродуктивні вправи(в некомунікативніх имитативніх звернути увагу: довготу. Аспірацію, наголос). На рівні умовно-комунікативних: імітація зразка мовлення. Підстановка у ЗМ, відповіді на запитання

Також використовуються вивчення напам’ять : вірші, скоромовок, приказок, римівок, діалогів. Уривків з прози а також читання вголос уривків текстів з підручників.

 

Предыдущая статья:Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: поняття «вправа», «структура вправи», «класифікація вправ». Следующая статья:Розкрийте методику формування лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики,поняття активний і пасивний лексичний мінімум
page speed (0.0154 sec, direct)