Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Физика

Використати прилади для вимірювань в колі постійного струму.  Просмотрен 308

 1. Вивчити будову та принцип дії гальванометра демонстраційного М 1032. Підготувати демонстраційний гальванометр до роботи.
 2. Вивчити будову авометра АВО-63.
 3. Дослід 1 Познайомитись з будовою електророзподільного щита ЩЕ-59.
 4. Одержати від електророзподільного щита змінну напругу для приведення в дію універсального двигуна.
 5. Вивчити будову випрямляча ВС–24.
 6. Вивчити будову лужних акумуляторів.
 7. Вивчити будову регулятора напруги РНШ та котушки дросельної КД.
 8. Вивчити будову універсального шкільного трансформатора.
 9. А) Вивчити будову шкільного осцилографа ОЕШ–70, визначити призначення окремих блоків, ручок керування.
 10. Вивчити будову та принцип дії звукового генератора, моделі демонстраційного звукового генератора.
 11. А) Показати осцилограму звукових коливань від ГЗШ.
 12. Вивчити будову підсилювача низької частоти (ПНЧ-3, ПНЧ-5), підсилювача на панелі.

Обладнання:демонстраційні амперметр та вольтметр, батарея акумуляторів, реостат, електричний дзвоник, вимикач.

Складемо коло із батареї акумуляторів, реостату на 6 Ом, електричного дзвоника, амперметра та вимикача. За показами амперметра визначимо силу струму в колі.

Якщо замінити амперметр на вольтметр, то отримаємо напругу на зовнішній ділянці кола.

Щоб виміряти ЕРС батареї, скористаємось законом Ома для повного кола

I=

Внутрішній опір r визначимо за допомогою вихідних параметрів батареї акумуляторів (сила струму, напруга).

 

Дослід 4

Познайомитись з будовою демонстраційного амперметра і вольтметра з гальванометрами. Прослідкувати коло в середині приладів (див. Дослід 1а). Визначити величину еталонного опору, використовуючи лабораторний амперметр і вольтметр. Знайти абсолютну та відносну похибки вимірювань.

Обладнання:демонстраційні амперметр та вольтметр, батарея акумуляторів, провідник з невідомим опором, вимикач.

Складемо коло з батареї акумуляторів, провідника з невідомим опором, амперметра і вимикача. До кінців провідника, опір якого знаходять, приєднаємо сполучні проводи, що ідуть від вольтметра. Замикаємо коло. За показами амперметра і вольтметра обчислюємо опір провідника.

Абсолютну похибку та відносну визначаємо по формулам:

де , – похибки вимірювання приладів (дорівнюють половині ціни поділки шкали).

Дослід 5:

Предыдущая статья:Механізм вимірювальної системи. Следующая статья:Вивчити будову та принцип дії гальванометра демонстраційного М 1032. Підготувати демонстраційний гальванометр до роботи.
page speed (0.0114 sec, direct)