Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Физика

Схема 3. Комплексна підготовка вчителя фізики до уроку  Просмотрен 522

 


Критерії оцінювання сучасного уроку

 

  Показник Недопустимий Критичний Допустимий Оптимальний
1. Уміння чітко і зрозуміло визначити мету і завдання уроку. Чи сплановано загальноосвітню, розвиваючу та виховну мету Мета і завдання не поставлені або майже не ставляться Мета і завдання поставлені, але без будь-якої системи Мета і завдання не завжди чітко сформульовані Мета і завдання визначені чітко та якісно
2. Наявність чіткого плану. Чи видно на уроці результати самоосвітньої діяльності вчителя, його творчість План уроку не відповідає елементарним вимогам План уроку складений за шаблоном План уроку обґрунтований, створений за матеріалами педпреси План уроку створений самостійно, з високим ступенем творчості і оригінальності.
3. Реалізація поставлених мети і завдань під час навчання. Чи були реально вирішені загальноосвітні, виховні та розвивальні завдання Мета і завдання уроку майже не реалізовані Мета і завдання уроку реалізовані нечітко Мета і завдання уроку реалізовані не повністю Мета і завдання уроку реалізовані в повній мірі
4. Добір змісту, розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу, наявність між предметних зв’язків Основні теоретичні положення не виділені Матеріал викладено схематично, узагальнено, переконливо Матеріал викладено на переконливих прикладах, конкретних фактах, необхідних аргументах, але не сформульовано Конкретні факти співставлені із загальними теоретичними висновками правильно, основне виділено і доведено
5. Обладнання уроку. Використання наочності, ТЗН, дидактичних матеріалів Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали не використовуються або майже не використовуються Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали використовуються рідко і неефективно Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали обираються раціонально, але не завади використовуються ефективно Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали обираються і використовуються раціонально й ефективно
6. Обґрунтованість вибору методів. Використання активних та інтерактивних методів навчання Обрані методи не відповідають меті і завданням уроку, змісту й характеру навчального матеріалу, готовності учнів до засвоєння знань. Інноваційні технології не використовуються Методи, які застосовувалися, відповідають змісту і характеру навчального матеріалу, але не відповідають готовності учнів до засвоєння матеріалу Методи, які застосовувалися, відповідають змісту і характеру навчального матеріалу, готовності учнів до засвоєння, але не відповідають меті, завданням уроку Інноваційні методи, які застосовувалися, відповідають меті, завданням уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, готовності учнів до засвоєння
7. Диференційований підхід до учнів Завдання не диференційовані ні за одним з параметрів (обсягом, змістом, складністю), учитель не дає інструкції щодо способів організації роботи Завдання диференційовані за обсягом, змістом, складністю; учитель не дає інструкції щодо способів організації роботи Завдання диференційовані за одним із параметрів (обсягом, змістом, складністю); учитель дає інструктаж щодо способів організації роботи Завдання диференційовані за обсягом, змістом, складністю; учитель дає інструктаж щодо способів організації роботи
8. Формування вмінь самостійної роботи. Чи було зроблено все можливе для активного залучення учнів до пізнавальної діяльності, самостійного здобуття знань Робота вчителя не сприяла формуванню вмінь самостійної роботи учнів Робота з формування вмінь самостійної роботи учнів здійснювалася без урахування їхньої сформованості Учитель врахував рівень сформованості в учнів умінь самостійної роботи, дав вказівки щодо шкільних джерел Враховувався рівень сформованості вмінь самостійної роботи учнів із позашкільнимй джерелами знань
9. Активність учнів. Поєднання масових, групових та індивідуальних форм навчання Учні недостатньо активні. Переважають фронтальні форми роботи Учні не завжди активні. Переважають фронтальні та індивідуальні форми роботи Учні активні. Є всі форми роботи, але не зовсім вдало поєднані Учні показують творчу активність. Вдало поєднуються всі форми роботи на уроці
10. Рівень знань, умінь і навичок учнів Слабкі знання більшості учнів Знання учнів середні і слабкі Середній рівень знань більшості учнів Гарні знання, уміння і навички більшості учнів
11. Облік і контроль знань Облік і контроль знань не відповідає елементарним вимогам Облік і контроль знань здійснюється стихійно Облік і контроль не завжди обґрунтований Облік і контроль знань учнів обґрунтований. Оцінки відповідають критеріям

 


§ 2. Семінарське заняття № 2 «Позакласна робота з фізики в школі»

 

План

1. Види і організація позакласної роботи з фізики.

2. Фізико-технічні гуртки, методика їх організації і проведення занять.

3. Масові форми позакласної роботи з фізики.

4. Фізичні олімпіади.

Предыдущая статья:Методичні завдання. 1. Приготуйтесь прийняти участь у семінарі. Дайте відповіді у вигляді .. Следующая статья:Методичні завдання. 1. Дайте відповіді у вигляді коротких рефератів на усі питання плану с..
page speed (0.0116 sec, direct)