Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Механика

Послідовність проведення занять та розрахунок часу  Просмотрен 630

Номер заняття Найменування заняття Вид заняття Кількість годин
   
1. Суспільство як соціальна система. Л  
2. Суспільство як соціальна система. СР  
3. Суспільство як соціальна система СЗ  
Всього годин:    

5. Навчальні цілі вивчення теми досягати використанням методів активізації навчально-пізнавальної діяльності, основними з яких є інтелектуальна розминка, проблемне навчання, дії за інструкцією.

6. Творче мислення у курсантів розвивати шляхом постановки запитань за тематикою занять, наведенням прикладів з досвіду військової служби, створенням проблемних ситуацій тощо.

7. На лекції ознайомити курсантів з визначенням терміну «соціологія», з об’єктом, предметом, законами, закономірностями, категоріями, методами, функціями та завданнями соціології; зі взаємозв’язком соціології з іншими науками.

Лекція повинна носити, як правило, проблемний характер, відображати актуальні питання теорії та практики, сучасних досягнень соціології. В лекції повинна бути ясність і чіткість думки, визначення мають бути стислими. Лекція повинна сприяти виникненню інтересу у курсантів до вивчення додаткової літератури, а також до самостійного розкриття проблемних питань.

Лекції з дисципліни проводити у формі діалогу з тими, хто навчається, широко використовувати постановку проблемних питань, технічні засоби навчання, слайди, схеми, таблиці, плакати та роздавальний матеріал. При проведенні занять поєднувати класичні та методи навчання що активізують навчально-пізнавальну діяльність курсантів.

8. Методичне керівництво самостійною роботою курсантів здійснювати шляхом доведення літератури за темою, забезпечення їх роздавальним матеріалом (літературою, наочними посібниками) з метою самостійного з’ясування навчальних питань та виконання індивідуальних завдань передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, дидактичними матеріалами необхідними для підготовки до наступного заняття.

9. Поточний контроль підготовки курсантів здійснювати на кожному занятті у формах усного опитування або письмових відповідей (тестування), як правило, на початку занять.

 


ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

 

Предыдущая статья:Інтеграція економічного і соціального підходів, Економічна соціологія Следующая статья:Заняття 1. Суспільство як соціальна система.
page speed (0.0117 sec, direct)