Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Социология

Заняття 1. Галузеві соціологічні теорії.  Просмотрен 266883

 

Навчально-виховні цілі:

1. Довести курсантам визначення термінів: Галузеві соціологічні теорії. Економічна соціологія. Соціологія культури;

2. Ознайомити курсантів зі взаємозв’язком соціологічних теорій з життям.

3. Сприяти розвитку творчого мислення курсантів, формувати у курсантів допитливість до педагогічних знань, як мистецтва навчання та виховання.

 

Вид заняття: лекція

Час: 2 години (80 хв.)

Місце: клас

 

Матеріальне забезпечення:

1. Проектор комп’ютерних даних.

2. Слайди з теми заняття.

3. Екран.

4. Класна дошка.

5. Крейда різнокольорова.

 

Презентації:

1. Презентація лекції в програмі "Power Point"

 

Література:

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1997.

2. Закон України “Про освіту” № 100-ВР від 23 березня 1996 року // Голос України, 1996 (зі змінами).

3. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року №1556-VI // Офіційний вісник України – 2014.

4. Державна національна програма “Освіта” ( “Україна ХХІ століття” ) - К.: 1994.

5. Наказ Міністра оборони України від 20.03.2013 року №188 “Інструкція з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України”.

6. Соціологія: навч. посібн. / За ред. В.М.Пічі. – К., 1999.

7. Соціологія: Курс лекцій. 2-е вид., виправлене і доповнене / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2003.

8. Соціологія: Підр. / За ред. В.Г.Городяненка. – 2-ге вид., перероб., доп., - К., 2002.

9. Соціологія: Навч.

посібник/ За ред. С.О.Малєєва. – 2-е вид. випр. І доп. – К., 2003.

10. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник/За ред. В.Є.Пилипенка. – К., 2003.

11. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник/За заг. ред. В.М.Пічі. – К.; Львів, 2012.

12. Соціологія. Підручник. 5-те вид. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2014 р.

13. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів, 2003.

14. Практикум з соціології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів, 2012.

15. Саєнко І.В., Самуйлік М.М. та ін. Політологія: Навч. посібник. – Од., ВА, 2012.

 

Варіант завдання курсантам на самостійну роботу:

Ознайомитися з загальною характеристикою соціології як науки, використовуючи запропоновану літературу та конспект лекцій, підготуватися до тестування. Повторити навчальний матеріал лекції.

Предыдущая статья:Послідовність проведення занять та розрахунок часу Следующая статья:Теоретичне положення повинне бути обґрунтоване і доведене
page speed (0.0097 sec, direct)