Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Культура, Искусство

Висновки. Огляд наукової літератури з проблем національної ідеї в Україні дозвол..  Просмотрен 353

Огляд наукової літератури з проблем національної ідеї в Україні дозволив окреслити основні її характеристики:

- бути інтегративним чинником суспільного життя країни, виконання в суспільстві функції гармонізації, національної самосвідомості, а також містити в собі формулу успіху, підкріплену певними культурологічними знаками-символами, архетипами;

- є стрижнем держави-нації із функцією визначення стратегії розвитку, фундаментом національної ідентичності;

- сприяння збереженню незалежності держави та її соборності (єдність як територіальна, так і духовна).

Публіцистичні матеріали С. Біляцького та Н. Ярової «Що вважати національною ідеєю?», Д. Павличка «Українська національна ідея» окреслюють основні завдання української національної ідеї – творення свідомої особистості, творення сильної, об’єднаної нації.

Журналістські матеріали націєтворчого характеру, опубліковані в газеті «День» відзначаються такими напрямками осягнення національного буття:

- увага до питань української культури, що сприяє позитивному іміджу газети й України не тільки у власній державі, але й за кордоном;

- сприяння формуванню сучасної української еліти, культивуючи в суспільстві високоморальні цінності;

- культивування свободи людини і її вибору, зокрема, свободу вибору слів журналіста.

Запорізька преса більшою мірою демонструє негативні приклади розробки національної ідеї. Більшість видань міста мають антиукраїнське спрямування. Проукраїнськими в фарватері вимог обласної ради та обладміністрації є газети «Запорізька правда» та «Запорізька Січ». Публіцистична картина світу, що постає у виданні «Запорізька правда», відзначається такими характерними рисами:

- творення позитивного іміджу влади в системі націєтворчих та державотворчих дій, пошук позитивного образу, позитивного героя за будь-яких умов, а отже, певне викривлення дійсності;

- толерантність, яка межує із намаганням применшити існуючі проблеми або перевести їх у інше русло. «Запорізька правда» засвідчує той факт, яким може бути сьогодні україномовне видання в Запоріжжі. Той невтішний факт стану україномовної преси завдячує своїм існуванням владі, яка ще досі сама не дійшла висновків, що ж таки є національною ідеєю в Україні.

Участь газети «Запорізька Січ» в націєтворчій парадигмі нас цікавила з позиції особистості публіциста, національно свідомого, що керується в осягненні дійсності прагненням до істини. Таким публіцистом, на нашу думку, був П. Юрик, який сьогодні працює в газеті «Запорізька правда», проте нас цікавила його журналістська діяльність у виданні «Запорізька Січ». У своїх публікаціях Пилип Юрик порушує різні за характером проблеми: національні, соціальні, психологічні, етичні, філософські.

На сьогодні серед запорізьких публіцистів, які не приховують свого патріотизму, виокремлюються Юрій Василенко, Пилип Юрик, Леонід Сосницький (Романовичов), Володимир Москаленко.

Світоглядна публіцистика спрямована на осягнення національного буття, вироблення стратегії розвитку української держави, а, отже є потужним потенціалом здійснення націєтворчої функції в суспільстві.

 

Предыдущая статья:Публіцистика Пилипа Юрика Следующая статья:Література. 1. Балда Т. Національна ідея в Україні та в пресі діаспори: порівняльн..
page speed (0.0139 sec, direct)