Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Тема 1.. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності люди..  Просмотрен 298

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Інтелектуальна власність”
 2. Задача 2. Наукові співробітники при вивченні окислювально-відновних властивостей..
 3. Задача 3. До Патентного відомства України надійшли дві заявки. Заявнику за більш..
 4. Задача 4. Майстер і технолог розробили і впровадили у виробництво спосіб виготов..
 5. Задача 3. Автори навчального посібника уклали договір з видавництвом, не вказавш..
 6. Задача 1. Акціонерне товариство, яке має патент на “Способи надання ефекту напів..
 7. Задача 3. Автор-початківець П. опублікував свій твір у районній газеті. Твір бул..
 8. Юридические лица. Понятие, признаки, виды. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи доверителям - юридическим лицам
 9. XII. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСААФ РОССИИ
 10. Дисциплинарная отв-сть.
 11. Реализация права — это осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций.
 12. О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. ИЗД. 1922 Г.

Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини.

1. Поняття та ознаки інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права.

2. Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності. Відміна між матеріальними і нематеріальними об'єктами власності.

3. Поняття права інтелектуальної власності, виключного права.

4. Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності.

 

Джерела права інтелектуальної власності

 

1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР.

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-ІV.

3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-ІV.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р.

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. № 2341-111.

6. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 11.07.2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — №43. — Ст.214

7. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.97р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №32. — Ст.206

8. Про кінематографію: Закон України від 13.01.98р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №22. — Ст.114.

9. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №33. — Ст.345.

10. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 1.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — №8. — Ст.37.

11. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №7. — Ст.36.

12. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.93р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №8. — Ст.36.

Предыдущая статья:Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Інтелектуальна власність” Следующая статья:Задача 2. Наукові співробітники при вивченні окислювально-відновних властивостей..
page speed (0.0351 sec, direct)