Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Электроника

РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ  Просмотрен 534

 1. СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 2. ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 3. ОРІЄНТОВНІ ПИТОМІ РОЗРАХУНКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ЖИТЕЛ
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ВАННИХ ТА ДУШОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ПРИМІЩЕННЯХ САУН З ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
 6. И.1 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 7. И.2 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 8. РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ДВИГУНА, ЩО ЖИВИТЬСЯ ВІД АВТОНОМНОЇ ДЕС
 9. К.1 Визначення величини допустимої мінімальної напруги на затискачах електродвигуна
 10. К.2 Визначення допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС
 11. Л.1 Розрахунки розміщення трас, можливих зовнішніх впливів та вибір ступеня захисту оболонки шинопроводу
 12. Л.2 Визначення розрахункового струму та вибір номінального струму системи шинопроводів

 

Розрахунок концентрації елегазу в приміщенні виконується за методикою, що наведена в технічному звіті МЕК 1634 з урахуванням РД – 16.066.

Відповідно до 2.15 цих Норм розрахунок проводимо для двох випадків:

- природний витік елегазу в приміщення внаслідок нормальної експлуатації обладнання;

- витік елегазу в приміщення внаслідок аварії комірки КРУЕ.

В обох випадках розрахунок проводиться з урахуванням того, що приміщення, в якому встановлене елегазове обладнання, повністю ізольоване від навколишнього середовища, тобто вентиляція в ньому відсутня.

М.1 Розрахунок концентрації елегазу в приміщенні внаслідок природного витоку при нормальній експлуатації обладнання

Кількість елегазу, м3, що знаходиться в середині обладнання, приведена до атмосферних умов, розраховується за формулою:

де Vобл – кількість елегазу в одному комплектному розподільному пристрої або комірці, м3;

Р – тиск елегазу в одному комплектному розподільному пристрої або комірці, бар;

N – кількість комплектних розподільних пристроїв або комірок в приміщенні, шт.

Маса елегазу, г, розрахованого за формулою М.1:

де ρ – густина елегазу при 20 °С та атмосферному тиску 6140 г/м3;

Маса елегазу, що утворюється внаслідок природного витоку в ізольоване приміщення, мг, за рік:

де η - нормований природний річний витік елегазу, %;

Концентрація елегазу, що утвориться внаслідок природного витоку в ізольоване приміщення за рік, мг/м3:

де Vприм – об'єм приміщення, м3;

Приклад 1

Дано: приміщення, де встановлено обладнання КРУЕ, має розміри (довжина х ширина х висота) 1,7 м × 2,7 м × 3 м. В приміщенні встановлено дві малогабаритні КРУЕ. Об'єм елегазу в одному комплектному розподільному пристрої складає 286 л при тиску 0,2 бар. Внормований природний річний витік елегазу складає 0,1 % на рік.

Об'єм приміщення:

Кількість елегазу, м3, що знаходиться в середині обладнання, приведена до атмосферних умов:

Маса елегазу складе:

Маса елегазу, що утворюється внаслідок природного витоку в ізольоване приміщення за рік:

Концентрація елегазу, що утворюється внаслідок природного витоку в ізольоване приміщення за рік:

Тобто, згідно з 2.15 цих Норм концентрація елегазу, що утворюється внаслідок природного витоку в повністю ізольоване приміщення, не перевищує ГДК = 5000 мг/м3.

М.2 Розрахунок нижньої відмітки елегазу в приміщенні внаслідок витоку в результаті аварії комірки КРУЕ

Кількість елегазу, м3, що вивільняється в приміщення внаслідок аварії в одному комплектному розподільному пристрої або комірці, розраховується за формулою:

де Vобл – кількість елегазу в одному комплектному розподільному пристрої або комірці, м3;

Р – тиск елегазу в одному комплектному розподільному пристрої або комірці, бар.

Оскільки елегаз в п'ять разів важчий за повітря, то внаслідок аварії* в одному комплектному розподільному пристрої або комірці весь вивільнений газ буде знаходитись в нижній частині приміщення, а нижня відмітка, до якої він може заповнити це приміщення, см, розраховується за формулою:

де S – площа поверхні підлоги в приміщенні, м2;

Приклад 2

Використовуючи дані, наведені в прикладі 1, розраховуємо кількість елегазу, що вивільниться в приміщення внаслідок аварії в одному комплектному розподільному пристрої:

Нижня відмітка елегазу, до якої заповниться приміщення:

Тобто, згідно з 2.15 цих Норм рівень нижньої відмітки елегазу, що утвориться внаслідок аварії в одному малогабаритному КРУЕ в повністю ізольованому приміщенні, знаходиться нижче допустимого рівня.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СОУ-Н ЕЕ.20.179:2008 Розрахунок електричних і магнітних полів ліній електропередавання

2 Правила користування електричною енергією для населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357)

3 Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами (затверджена наказом Мінпаливенерго України від 17.01.2002 р. № 19)

 

 

*) В англомовній літературі Automatic Voltage Regulator (AVR).

**) В англомовній літературі криві мають назву Locked Rotor Motor Starting Curve.

Предыдущая статья:Л.2 Визначення розрахункового струму та вибір номінального струму системи шинопроводів Следующая статья:Путешествие Сократа
page speed (0.0144 sec, direct)