Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Электроника

Л.2 Визначення розрахункового струму та вибір номінального струму системи шинопроводів  Просмотрен 1970

 1. СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 2. ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 3. ОРІЄНТОВНІ ПИТОМІ РОЗРАХУНКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ЖИТЕЛ
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ВАННИХ ТА ДУШОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ПРИМІЩЕННЯХ САУН З ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
 6. И.1 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 7. И.2 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 8. РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ДВИГУНА, ЩО ЖИВИТЬСЯ ВІД АВТОНОМНОЇ ДЕС
 9. К.1 Визначення величини допустимої мінімальної напруги на затискачах електродвигуна
 10. К.2 Визначення допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС
 11. Л.1 Розрахунки розміщення трас, можливих зовнішніх впливів та вибір ступеня захисту оболонки шинопроводу
 12. РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ

Л.2.1 Розрахунковий струм на кожний поверх INB , А (який також визначає номінальний струм відгалужувальних коробок системи шинопроводів), розраховується за формулою:

де Рсмрозрахункова потужність кожного поверху, кВт;

Ueномінальна робоча напруга, В;

cosφ – коефіцієнт потужності.

Розрахункова потужність кожного поверху Рсм, кВт, визначається за формулою:

де Росрозрахункова потужність освітлювального навантаження згідно з 3.20 даних Норм, кВт;

Ррозрозрахункова потужність ліній живлення розеток згідно з 3.23 або Г. 1.1 додатка Г даних Норм (у випадку, коли більшість споживачів отримують живлення від розеточної мережі – комп'ютерне навантаження), кВт;

Рсилрозрахункова потужність силового обладнання згідно з 3.25 даних Норм, кВт.

Л.2.2 Розрахунковий струм системи шинопроводів Іь, А, розраховується за формулою:

де К - коефіцієнт одночасності, визначається за таблицею Л.1;

N – кількість ланцюгів (поверхів).

 

Таблиця Л.1 – Коефіцієнт одночасності К

Кількість ланцюгів (пристроїв захисту від струмових перенавантажень на фазу) Коефіцієнт одночасності K
2 та З 0,8
4 та 5 0,7
Від 6 до 9 включно 0,6
10 та більше 0,5

 

Л.2.3 Номінальний струм системи шинопроводів /„, А, розраховується за формулою:

де ktкоефіцієнт зниження номіналу в залежності від температури навколишнього середовища (визначається за даними виробника) та прийметься як найближче значення з номінального ряду струмів каталогу виробника.

Примітка 1. Важливо враховувати, що у різних виробників kt = 1 за різних температур, які можуть відрізнятись на десять та більше відсотків.

Примітка 2. У деяких виробників систем шинопроводів також необхідно уточнювати розміщення системи шинопроводів за горинтального прокладання (плиском чи на ребро), оскільки за розміщення плиском необхідно вводити коефіцієнт зниження навантаження 0,9.

Примітка 3. За великої питомої частки нелінійного навантаження необхідно враховувати треті гармоніки струму, що можуть призвести до значного перенавантаження провідників нейтралі. В даному випадку вибирати номільний струм системи шинопроводів, знаючи середньоквадратичний струм навантаження, що включає гармоніки, Іь, та в залежності від коефіцієнта викривлення синосоїдальності струму THD слід вибирати номінальний струм системи шинопроводів згідно з таблицею Л.2.

 

Таблиця Л.2

Розрахунковий струм системи шинопроводів Ib, А Номінальний струм системи шинопроводів In, А  
THD > 15 % 15 % < THD < 33 % THD>33%
  
  
  
  
  
  
  
  

Приклад

Дано: адміністративна будівля – 21 поверх (площа поверху 800 м2) (рисунок Л.1); Рос = 12 кВт/поверх; Рроз = 28 кВт/поверх; Рсил = 600 кВт (на всю будівлю, 21-й поверх); Ue = 400 В, частка комп'ютерного навантаження більше 30 % з THD ≈ 25%, cosφ = 0,9; К = 0,5; kt = 1

 

 

Рисунок Л.1

 

Розрахунковий струм поверхів з 1-го по 20-й:

Розрахунковий струм 21-го поверху:

Розрахунковий струм системи шинопроводів:

З врахуванням великої питомої частки нелінійного навантаження приймаємо номінальний струм системи шинопроводів 1600 А.

Л.3 Перевірка на допустиме падіння напруги

Л.3.1 Розрахунок величини падіння напруги ΔU, В, у системі шинопроводів виконується за формулою:

де І – розрахунковий струм навантаження, А;

l – довжина системи шинопроводів, м;

α – коефіцієнт розподілу струму;

R – омічний опір R1, мкОм/м (згідно з даними виробника);

X – індуктивний опір X1, мкОм/м (згідно з даними виробника);

cosφ – коефіцієнт потужності.

Вказаний у формулі для розрахунку падіння напруги коефіцієнт α залежить від розподілу струму на системі шинопроводів та визначається згідно з таблицею Л.3.

Отримане значення падіння напруги на системі шинопроводів необхідно врахувати у розрахунку падіння напруги від джерела живлення до кінцевого споживача (з врахуванням інших можливих елементів розподільної мережі) так, щоб результуюче падіння напруги не перевищувало значень, регламентованих ГОСТ 13109.

 

Таблиця Л.З

Розподіл струму за шинопроводом Коефіцієнт а  
Ввід живлення в А, відвід у В  
І , ' Ввід живлення в А, відвід у В, С, D, Е 0,5
Ввід живлення в А, відвід у В, С 0,25
Ввід живлення в А, відвід у В, С, D, E 0,125
Ввід живлення в А, В, відвід у С, D, E, F 0,25

 

Л.4 Захист від перенавантаження та короткого замикання

Л.4.1 Системи шинопроводів повинні мати захист від перенавантаження та короткого замикання. В якості апаратів захисту можуть використовуватись запобіжники або силові автоматичні вимикачі. Вибір виду апарату захисту виконується за величиною очікуваних струмів короткого замикання, вимогами селективності або функціями керування та сигналізації.

Л.4.2 Для захисту від перенавантажень вибрана система шинопроводів повинна задовольняти наступній умові:

де Ib – розрахунковий струм системи шинопроводів, А;

Iuобрана струмова уставка апарату захисту, А;

Inномінальний робочий струм системи шинопроводів, А;

КIкоефіцієнт, що враховує тип апарату захисту (KI =1,1 – для запобіжників; KI =1 – для автоматичних вимикачів).

Л.4.3 Для захисту від струму короткого замикання обрана система шинопроводів повинна задовольняти наступній умові:

де Iscочікуваний струм КЗ у місці встановлення апарату захисту;

Icwномінальний струм КЗ розподільної системи шинопроводів;

Іcuномінальна найбільша гранична вимикаюча здатність апарату захисту.

 


Предыдущая статья:Л.1 Розрахунки розміщення трас, можливих зовнішніх впливів та вибір ступеня захисту оболонки шинопроводу Следующая статья:РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ
page speed (0.0143 sec, direct)