Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Электроника

К.2 Визначення допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС  Просмотрен 885

 1. СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 2. ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 3. ОРІЄНТОВНІ ПИТОМІ РОЗРАХУНКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ЖИТЕЛ
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ВАННИХ ТА ДУШОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОН ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ПРИМІЩЕННЯХ САУН З ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ
 6. И.1 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 7. И.2 Розрахунок тепловіддачі в приміщення
 8. РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ДВИГУНА, ЩО ЖИВИТЬСЯ ВІД АВТОНОМНОЇ ДЕС
 9. К.1 Визначення величини допустимої мінімальної напруги на затискачах електродвигуна
 10. Л.1 Розрахунки розміщення трас, можливих зовнішніх впливів та вибір ступеня захисту оболонки шинопроводу
 11. Л.2 Визначення розрахункового струму та вибір номінального струму системи шинопроводів
 12. РОЗРАХУНОК ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ

Через велику різноманітність конструкцій генераторів, їх систем збудження та керування, типу пристрою автоматичного регулювання напруги (АРН AVR*)), що використовується виробником, не існує єдиного аналітичного рівняння для розрахунку допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС.

Для інженерних розрахунків проектувальникам рекомендується застосовувати нижче наведену методику перевірки допустимої потужності двигуна для попередньо обраного генератора та за необхідності уточнення її шляхом послідовних ітерацій для різних потужностей генераторів.

К.2.1 Визначення допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС (без врахування падіння напруги в живильних лініях)

Задавши величину напруги, необхідну для пуску двигуна Uдв,, можливо визначити допустиму потужність навантаження від двигуна за умов живлення від автономного генератора за формулою:

де Sn.двповна пускова потужність двигуна, кВּА;

Sгенповна номінальна потужність ДЕС, кВּА;

Кікратність пускового струму двигуна (за каталогом);

ηдв cosφном.двдобуток коефіцієнта корисної дії (к.к.д.) двигуна на номінальний коефіцієнт потужності (з достатньою для практичних розрахунків точністю можливо приймати ηдвcosφном.дв = 0,85).

Повна пускова потужність двигуна Sn.дв визначається за кривими ΔU%=f(Sn.дв)**) заводу-виробника для обраної ДЕС визначеної потужності та визначеним пристроєм АРН AVR.

Приклад 2

а) необхідно визначити можливість пуску двигуна пасажирського ліфта з електродвигуном потужністю 5 кВт, параметри якого наведені у прикладі 1 в переліченні б) від автономної дизельної електростанції потужністю 40 кВּА. Криві генератора даної ДЕС з двома найбільш розповсюдженими серіями пристроїв AVR наведені на рисунку К.1.

Рисунок К.1

Як було розраховано у прикладі 1 в переліченні б), напруга для пуску двигуна становить величину Uдв*=0,84, тобто ΔU %= 1 - 0,84 = 16 %. За кривою рисунка К.1 отримуємо два значення:

Sn.дв = 29 кВּА для AVR серії SX;

Sn.дв = 38 кВּА для AVR серії MX.

Звідси за формулою (К.2) знаходимо:

Рном.дв=29· =3,8 кВт для AVR серії SX;

Рном.дв=38· =5,0 кВт для AVR серії MX.

Таким чином, ДЕС потужністю 40 кВּА забезпечить пуск двигуна ліфта тільки за умови використання AVR серії MX;

б) необхідно визначити можливість пуску двигуна насосного агрегату потужністю 55 кВт станції пожежегасіння, параметри якого наведені у прикладі 1 у переліченні в), від автономної дизельної електростанції потужністю 140 кВּА. Криві генератора для даного дизель-генератора з двома найбільш розповсюдженими серіями пристроїв AVR наведені на рисунку К.2.

Рисунок К.2

Як було розраховано у прикладі 1 у переліченні в), необхідна для пуску даного двигуна напруга складає значення Uдв* = 0,6; тобто ΔU % = 1–0,6 = 40 %. За кривими рисунка К.2 отримуємо два значення:

Sn.дв316 кВּА для AVR серії SX;

Sn.дв = 431 кВּА для AVR серії MX;

Звідси за формулою (К.2) знаходимо:

Рном.дв = 44 кВт для AVR серії SX;

Рном.дв = 60 кВт для AVR серії MX.

Таким чином, ДЕС потужністю 140 кВּА забезпечить запуск двигуна насоса тільки за умови використання AVR серії MX.

К.2.2 Визначення допустимої потужності двигунів під час пуску від ДЕС (з врахуванням падіння напруги в живильних лініях)

Необхідно відмити, що напруга на виході генератора повинна бути вищою за напругу на затискачах двигуна за нормальної його роботи для того, щоб покрити падіння напруги в лініях, що живлять навантаження від двигуна. В іншому випадку напруга на шинах, до яких підключене навантаження від двигуна, буде меншою за номінальну, що недопустимо. Ця важлива обставина дуже часто не враховується і розрахунок помилково проводиться за допустимою втратою напруги в живильній лінії за номінального струму навантаження.

Втрату напруги під час запуску електродвигуна з достатньою точністю для інженерних ро-рахунків визначають за формулою:

де ΔUдоп % – додаткова втрата напруги під час запуску двигуна;

k- коефіцієнт, який враховує втрату напруги з врахуванням коефіцієнта потужності під час запуску двигуна, В/(Аּкм), що визначається за таблицею К.2;

Iном.дв номінальний струм двигуна, А;

L - довжина живильної лінії, км.

Таким чином, задавши величину напруги, необхідну для запуску двигуна з врахуванням додаткової втрати напруги у живильній лінії Uдв* + ΔUдоп % та використовуючи формулу (К.2), можливо визначити допустиму потужність навантаження від двигуна за умови живлення від автономного генератора.

 

Таблиця К.2 – Значення коефіцієнта k, В/(Аּкм), для різних видів навантаження

 

 

 

Площа перерізу живильної лінії, мм2 Навантаження від двигуна Освітлювальне навантаження   
Мідь Алюміній Нормальний режим Пуск
cosφ= 0,8 cosφ= 0,35 cosφ=1   
1,5 - 9,4  
2,5 - 5,7  
- 3,6 9,5
5,3 2,5 6,2
3,2 1,5 3,6
2,05 2,4
1,3 0,65 1,5
0,52 1,1
0,75 0,41 0,77
0,56 0,32 0,55
0,42 0,26 0,4
0,34 0,23 0,31
0,29 0,21 0,27
0,25 0,19 0,2
0,21 0,17 0,16
0,18 0,16 0,13

 

Приклад 3

а) необхідно визначити можливість пуску двигуна пасажирського ліфта з електродвигуном потужністю 5 кВт, параметри якого наведені у прикладі 1 у переліченні б) від автономної дизельної електростанції потужністю 60 кВּА, живильна лінія виконана кабелем ВВГ 4 ×16 завдовжки 200 м. Криві генератора даної ДЕС з двома найбільш розповсюдженими серіями пристроїв AVR наведені на рисунку К.3.

Рисунок К.3

Розрахунок за формулою (К.3) дає значення ΔUдоп % = = 4 %, тобто ΔUдоп % = 100 – 84 – 4 = 12 %. За кривими рисунка К.3 отримуємо два значення:

Sn.дв = 31 кВּА для AVR серії SX;

Sn.дв = 42 кВּА для AVR серії MX.

Звідси за формулою (К.2) знаходимо:

Рном.дв = 4,1 кВт для AVR серії SX;

Рном дв = 5,5 кВт для AVR серії MX.

Таким чином, ДЕС потужністю 60 кВּА забезпечить пуск двигуна ліфта тільки за умови використання AVR серії MX;

б) необхідно визначити можливість пуску двигуна насосного агрегата потужністю 55 кВт станції пожежегасіння, параметри якого наведені у прикладі 1 у переліченні в) від автономної дизельної електростанції потужністю 150 кВּА, живильна лінія виконана кабелем ВВГ 4 185 завдовжки 150 м (вибрана за моментом для нормального падіння напруги 2,5 %). Криві генератора для даного дизель-генератора з двома найбільш розповсюдженими серіями пристроїв AVR наведені на рисунку К.4.

Рисунок К.4

Розрахунок за формулою (К.3) дає значення ΔUдоп % = = 5,25 %, тобто ΔUдоп % = 100 – 60 – 5 = 35 %. За кривими рисунка К.4 отримуємо два значення:

Sn.дв = 734 кВּА для AVR серії SX;

Sn.дв = 464 кВּА для AVR серії MX.

Звідси за формулою (К.2) знаходимо:

Рном.дв = 45 кВт для AVR серії SX;

Рном дв = 56 кВт для AVR серії MX.

Таким чином, ДЕС потужністю 150 кВּА забезпечить пуск двигуна ліфта тільки за умови використання AVR серії MX.


Предыдущая статья:К.1 Визначення величини допустимої мінімальної напруги на затискачах електродвигуна Следующая статья:Л.1 Розрахунки розміщення трас, можливих зовнішніх впливів та вибір ступеня захисту оболонки шинопроводу
page speed (0.0153 sec, direct)