Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Экономика

Болашақта табыс алып келетін сатып алынған және бар қаражаттар – бұл  Просмотрен 363

 1. Негізгі құралдар, аяқталмаған капитал құрылысы, қорлар, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім, тауарлар жатады
 2. Жарғылық капитал – бұл акцияның барлық түрлерінің номиналды құны
 3. Капиталдың ортажылдық сомасының өнім сатудан түсетін түсім сомасына қатынасы бұл
 4. Активтердің кейбір түрлерінің айналым ұзақтылығы ...... байланысты өзгеруі мүмкін
 5. Тәжірибеде кәсіпорын төлем қабілеттілігі ..... көрінеді
 6. Дебиторлармен қазіргі есептесу шарты жағдайында кәсіпорынның болжамдау төлемдік мүмкіндіктерін көрсетеді
 7. Кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін жабу мақсатында айналым қаражаттардың жеткіліктілігін сипаттайды
 8. Тәжірибеде қаржылық тұрақтылықтың .... түрі кездеседі
 9. Тартылған қаражаттардың меншікті қаражаттарға қатысы бұл
 10. Айналым активтердегі меншікті айналым қаражаттардың (таза айналым капиталдың) үлесін сипаттайды
 11. Методология оценки муниципальной экономики. Принципы анализа и используемый инструментарий. 9 страница
 12. Рынок Интернета 7 страница

Кіретін шығындар

2.Өзара шаруашылық қатынастар жүргізу нәтижесінде заңды және жеке тұлғалардың кәсіпорынға төленбеген қарыз сомалары – бұл

Дебиторлық берешек

3.Белгілі бір тауарды өндіру немесе қызметтердің нақты нысанын көрсету түрінде нақтыланған экономикалық қызмет – бұл

Іскерлік белсенділік

4.Болашақтағы барлық кірістер мен шығындарды уақыттың бір кезеңіне келтіруді келесідей атайды

Шығынды дисконттау

5.Айналым қаражатының кәсіпорын айналымынан көзделмеген немесе белгіленген өтеу көздері жоқ шығындарға жұмсалуы, мұның өзі кәсіпорынның төлем қабілетін нашарлатады. Осы түсінікті атайды

Айналым қаражатының ажыратылуы

6.Қызмет ету барысында орын алатын жоспарланбаған шығындарды жабу үшін, заңдылықты және құрылтайшылардың құжаттарына сәйкес қалыптасатын кәсіпорынның қаражаттарының сомасы ........................ болып саналады

Резервті капитал

7.Кәсіпорын құрылтайшыларының кәсіпорынды құру кезінде оның қызметін қамтамасыз ету үшін олар кәсіпорынның құрылтай құжаттарында айқындалған мөлшерде салған салымдардың ақшаға шаққандағы жиынтығы – бұл

Жарғылық капитал

8.Қарыз алушының қысқа мерзімді міндеттемелерді төлеу қабілетін көрсететін коэффициент

Өтімділік коэффициенті

9.Жабдықтаушылармен есеп айырысу барысында қалыптасатын қарыздар яғни кәсіпорынның ақша айналымында кредитордың қаражаттарының болуы – бұл

Кредиторлық берешек

10.Өндірістік капиталдың шикізатқа жұмсалған шығындарды, материалдарды, жұмыс күшін қамтитын бөлігі, ол өзінің құнын жаңадан жасалған өнімге толық көшіріп, өндірушіге капиталдың әрбір ауыспалы айналымының соңында ақшалай нысанда қайтарылады. Бұл –

Айналым капиталы

 

Предыдущая статья:Айналым активтердегі меншікті айналым қаражаттардың (таза айналым капиталдың) үлесін сипаттайды Следующая статья:Вопросы по предмету «Экономика образовательного учреждения»
page speed (0.0148 sec, direct)