Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Культура, Искусство

Історичний портрет - Липський (1863-1937) Володимир Іполитович  Просмотрен 466

Липський (1863-1937) Володимир Іполитович — визнач­ний український ботанік, дійсний член УАН (із 1919р.), академік АНУСРР. У 1921-1922 рр.— віце-президент, а в 1922-1928 рр. — президент АН УСРР, член-коресповдєит АН СРСР (із 1928 р.). З 1928р, —директор Одеського Ботанічного саду. Здійснив численні експедиції до Середньої Азії, на Кавказ, у Молдавію, де зібрав унікальні гер­барії. Описав 4 нові роди і близько 220 нових видів рослин. У 1927 р. вивчав радіоактивні мінераль­ні джерела Житомирщини, а в 1930-1931 рр. до­сліджував водорості Чорного моря (зібрані дані сприяли організації першого в Україні заводу з виробництва йоду). В. Липському належить ціла низка праць з історії вітчизняної ботаніки, гербарної справи, ви­вчення роботи Ботанічного саду УАН тощо.

 

— Плідна діяльність членів ВУАН В. Вернадського (природознав­ство), Д. Багалія та М. Грушевського (історія), Д. Граве, М.Крилова та Г. Прейфа (математика), А. Кримського (філологія), О. Бо­гомольця (медицина), Л. Писаржевського та В.Кістяковського (хімія) тощо.

— Заснування Інституту української наукової мови (1921 р.).

— Створення в Харкові фізико-технічного інституту (1928 р.), в яко­му розгорнулися дослідження з ядерної фізики та радіофізики.

— Процес підпорядкування науково-дослідницьких закладів Украї­ни центру (перетворення ВУАН на філію Академії Наук СРСР).

 

Предыдущая статья:Культура України в 1921-1928 рр. Следующая статья:Історичний портрет - Лесь Курбас (1887-1937) (Олександр Степанович)
page speed (0.0147 sec, direct)