Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Механика

Приклад виконання завдання №5  Просмотрен 427

Тривалість циклу виїмки вугілля комбайна визначається за формулами (5.1) – (5.5).

“Чистий” час роботи комбайна з виїмки вугілля комбайном обчислюємо за формулою (5.2). Значення величин, що входять у формулу: Lл = 175м; Slн = 0; Vкп = 2,6 м/хв.

хв.

Тривалість виконання допоміжних операцій обчислюємо за формулою (5.3)

хв.

Для обчислення добутку коефіцієнтів (5.4) установимо їх значення k1 k2 k3 k4 відповідно до заданих умов. Приймаємо k1=1,15. Оскільки лава обводнена, то k2 = 1,1. При безпосередній покрівлі типу Б3 - k3 = 1,1, а при a = 6° - 10° - k4 = 1,1.

.

Прийнята нами схема виїмки вугілля – однобічна. Приймаємо швидкість руху комбайна із зачищення лави Vз = 5 м/хв. Тоді «чистий» час руху комбайна із зачищення лави складе (5.5)

хв.

Кінцеві операції виконуються способом «косих заїздів». Час на виконання кінцевих операцій визначається за формулою (5.6). Установимо значення величин, що входять у формулу. Для комбайна 2ГШ68Б (додаток Д, табл. 4) lк = 8,4 м. Приймаємо lизг.к =15м

хв.

Знаючи вхідні у формулу (5.1) величини, визначимо час на виконання циклу

хв.

Кількість циклів визначається з виразу (5.7).

Значення вхідних у формулу величин: tсут = 1440 хв; tрем = 360 хв; tп.в. = 0; tп.з. = 15 хв; tт.п. = 0 n = 3.

.

Приймаємо nц = 5. Коректуємо час циклу

хв.

Різниця між скоректованим і розрахунковим часом складає 207-204,44=2,16 хв. Цю величину необхідно додати до розрахованого часу циклу. Розподіляємо 2,16 хв так, щоб одержати цілі числа. Тоді

хв.

Тут перший доданок – повний час роботи комбайна з виїмки смуги вугілля, другий – час на зачищення лави, третій – час на виконання кінцевої операції.

Навантаження на очисної вибій розраховується за формулою (5.8).

Значення вхідних у формулу величин: mвин = 1,5м; Lл = 175м; r=0,63м; g = 1,45т/м3; nц = 5

т.

 

 

Контрольні запитання до завдання №5

1. З яких складових складається час виконання циклу?

2. Який параметр є основним при розрахунку часу виконання циклу?

3. Які гірничогеологічні і гірничотехнічні фактори враховуються при розрахунку часу виконання циклу і кількості циклів?

 

Предыдущая статья:Для вузькозахватних комбайнів Следующая статья:Приклад виконання завдання №6
page speed (0.0426 sec, direct)