Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Механика

Приклад виконання завдання №4  Просмотрен 415

1. Розрахунок швидкості подачі комбайна

1.1. Швидкість подачі комбайна за опірністю вугілля різанню визначається за формулами (4.1)-(4.3).

Для визначення вхідних величин у формулу, з табл. 4 (додаток Д) знаходимо, що на комбайні 1ГШ68 установлені два двигуни по 132 кВт. Приймаємо коефіцієнт, що враховує режим роботи двигунів, рівним 0,75. Тоді

Nуст = 0,75*132*2 = 198 кВт.

 

Питомі енерговитрати Hw на руйнування вугілля, кВт*год/т складуть

Hw = 0,00185*250*(0,77 + 0,008*62,5) = 0,587 кВт*год/т.

Значення Аср рез і gср визначені в завданні №2.

Оскільки вугілля в’язке, то R = 0,25*Аср рез = 0,25*250=62,5.

Отже

м/хв.

 

1.2. Швидкість подачі комбайна за газовим фактором визначається за виразом (4.4).

Значення вхідних величин установлюються за заданими гірничогеоло-гічними умовами, довідковому матеріалі і раніше виконаними розрахунками:

V = 4 м/с; mвин = mгеол = mср =1,5 м; b = 1,2+2,23=3,43 м; y = 0,9; d = 1; kвп=1,3; q = 6 м3/т; g = 1,45 т/м3; kн = 1,4. Тоді

 

м/хв.

 

1.3. Швидкість кріплення лави визначається за виразами (4.5)-(4.6).

Установлюємо значення вхідних у формулу величин hкр = 1,266 м (рис. 3.3). Приймаємо t1 = 0,07 хв; t2 = 0,2 хв; t3 = t4 = t5 = 0,06 хв. Тоді

хв;

м/хв.

Предыдущая статья:Довідковий матеріал до виконання завдання №4 Следующая статья:Довідковий матеріал до виконання завдання №5
page speed (0.0951 sec, direct)