Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів  Просмотрен 379

 1. Інтернет–завдання. Тема:«Аналіз практичного застосування психологічного закону Д. Кейнса і Е. Енгеля».
 2. Тема 5. Ринковий попит. Мета роботи: набуття теоретичних знань щодо сутності попиту, факторів,..
 3. Проблемна ситуація. Тема: «Віконний ринок в умовах світової економічної кризи».
 4. Оптимум товаровиробника
 5. Есе на тему: «Витрати виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали б на пропозицію» (Д.С. Міль).
 6. Проблемна ситуація. Тема: «Інновація як основний чинник підвищення ефективності виробництва».
 7. Тема 9. Ринкова пропозиція
 8. Тема 12. Олігополія. Мета роботи: з’ясувати теоретичні основи поведінки товаровиробника ..
 9. Тема13: Ринок монополістичної конкуренції
 10. Тема 14. Утворення похідного попиту
 11. Тема 15. Ринок праці. Мета роботи: засвоїти сутність та основи існування ринку праці як р..
 12. Тема 16: Ринок капіталу. Мета роботи:з’ясувати умови, що формують попит і пропозицію на ринк..

Мета роботи: закріплення теоретичних знань щодо розуміння сутності ефектів доходу та заміщення, визначення їх особливостей для благ низької споживчої цінності та для товару Гіффена

Питання для самостійної роботи

1. Ефекти доходу та заміщення для благ низької споживчої цінності та для товару Гіффена.

Методичні вказівки до вивчення теми:

В даній темі потрібно розглянути сутність ефектів доходу та заміщення, особливості визначення їх величини за Хіксом та Слуцьким, методику визначення величин споживчого надлишку, надлишку виробника, чистого виграшу суспільства. Розглянути особливості дії ефектів доходу та заміщення для різних типів благ (нормальних благ, благ низької споживчої якості, благ Гіффена).

Зміст роботи:вивчення літературних джерел, самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту, підготовка до тестового опитування, домашнє розв’язання задач, підготовка реферативних доповідей.

Основні терміни і поняття:фактична і реальна ціна, надлишок споживача, узагальнений надлишок, чистий виграш суспільства.

 

Практичні завдання:

1. Функція корисності споживача ТU (x,y) = 2XPPPPP0,5PPPPP YPPPPP0,5PPPP. Дохід становить 500 ден. од. Ціна першого товару 4 гр.од., другого товару 2 гр. од. Визначте ефект доходу і ефект заміщення за Слуцьким, якщо ціна на товар Х збільшиться і складе 5 гр. од.

2. Функція корисності споживача ТU (x,y) = 4XY. Дохід становить 50 гр.ед. Ціна першого товару 10 гр. од., другого товару 5 гр. од. Визначте : а) ефект доходу і ефект заміщення за Хиксом , якщо ціна на товар Х збільшиться в два рази; б) тип товару.

Предыдущая статья:Інституціональні аспекти ринкового господарства Следующая статья:Інтернет–завдання. Тема:«Аналіз практичного застосування психологічного закону Д. Кейнса і Е. Енгеля».
page speed (0.012 sec, direct)