Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

Праці на залізниці  Просмотрен 466

 

Структурно - функціональна схема управління охороною праці на залізниці (мал. 1 ) побудована на принципі системності в роботі керівництва й охоплює всі рівні управління.

Управління охороною праці на залізниці здійснюється шляхом цілеспрямованого регулювання організаційних, технічних, психофізіологічних факторів, що впливають на стан охорони та безпеку праці.

Органами управління є Управління залізниці, дирекції залізничних перевезень, галузеві служби та відокремлені підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та стежити за виконанням прийнятих рішень.

Суб’єктами управління охороною праці на залізниці є персонал, функціональні служби, відокремлені та виробничі підрозділи, які впливають на систему управління охороною праці з метою забезпечення її функціонування.

Об’єктами управління охороною праці є стан безпеки технологічних процесів, транспортних засобів (рухомого складу), залізничної колії, устаткування, споруд, пристроїв, інших об'єктів та персоналу.

Інформація про виявлені відхилення від вимог охорони праці та нещасні випадки надходить в Управління залізниці, дирекції залізничних перевезень, галузеві служби та відокремлені підрозділи для аналізу, розслідування, прийняття управлінських рішень та контролю за їх виконанням.

Управління охороною праці здійснюється шляхом постійного цілеспрямованого виявлення негативних факторів, їх аналізу, розробки додаткових керуючих дій, їх реалізації та контролю за виконанням.

Основними напрямками в діяльності щодо попередження нещасних випадків є оперативне усунення дії негативних факторів, що впливають на безпеку праці.

 

Предыдущая статья:Управління охороною праці на залізничному транспорті Следующая статья:Функціональні обов’язки
page speed (0.0503 sec, direct)