Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Не дійшовши згоди навіть щодо спіль­ного засідання, кожна зі сторін 8 жовтня 1596 р. розпочала свій окремий собор.  Просмотрен 286

Прихильники унії проводили собор у міській церкві св. Миколая. Затверджено попереднє рішення про утворення греко-католицької церкви. Король Сигізмунд III підтримав унію і визнав чинною ухвалу уніатського собору.

Противники унії зібралися в палаці, де зупинився князь В.-К. Острозький. Вони засудили унію і владик-відступників.

• Нова церква підпорядковувалася папі римському.

• Було визнано деякі засади католиць­кого віровчення (догмати), зокрема догмат про походження Святого Духа від Отця й Сина (православні визнають, що Дух Святий походить лише від Отця).

• Церковні обряди, свята, таїнства, особ­ливості храмового будівництва, іконопису, церковного співу залишалися православними, а мовою богослужінь - церковно­слов'янська мова.

• Греко-католицьке духовенство, як і ка­толицьке, звільнялося від сплати податків.

• Уніатська шляхта нарівні з католицькою могла претендувати на державні посади.

• Греко-католицьким єпископам було обіцяно місце в сенаті.

Що ж до Української православної цер­кви, то вона, попри велику кількість при­хильників, опинилася поза законом.

Отож, подія, покликана об'єднувати, посилила протистояння, бо противники унії висловили твердий намір усіма силами боротися проти неї.

Предыдущая статья:Становище православної церкви Следующая статья:Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення православної ієрархії
page speed (0.4068 sec, direct)