Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Культура, Искусство

Архітектура та містобудування  Просмотрен 907

У другій половині 14 ст. з поширенням в Україні магдебурзького права, у міській за­будові почали з'являтися ознаки регулярного планування.

• На основі чіткої геометричної сітки роз­міщували основні елементи укріплених но­вих центрів поселень - ринкової площі, кварталів, вулиць. Центральною частиною міст, з якої, власне, починалося будів­ництво, була площа з ратушею посередині - площа ринок. Ця площа мала форму прямокутника або квадрата. З кожного її кута виходило по дві вулиці. Кілька вулиць розташовувалися паралельно до кожної із сторін площі.

• Найважливіші вулиці прокладалися че­рез усе місто. Захисну функцію виконували мури, що ними обносили місто, а також рови й вали. На мурах зводили оборонні вежі, мали вони також по кілька в'їзних брам. Нова забудова зазвичай поєднува­лась із традиційною. Простежити, як саме відбувалося це поєднання, можна на при­кладі Львова. Старі міста, такі як Київ, Во­лодимир, Чернігів, Новгород-Сіверський, зберігали давнє планування, в основу яко­го було покладено особливості рельєфу.

Упродовж 14 - першої половини 16 ст. не втрачало свого значення будівництво оборонних споруд. Вобрисах міст головну роль стали відігравати силуети численних високих башт. Стіни й башти старих замків надбудовувалися й потовщувалися. Башти ставили у найвразливіших місцях оборони. (Основу фортифікації становили високі й товсті мури, на яких споруджувалися вежі, т. зв. баштова система укріплень).Більше того, за умов постійної загрози несподіва­них нападів із Степу навіть окремі церкви, монастирі, синагоги набували рис оборон­ної архітектури. При цьому укріплення здебільшого будували з дерева.

Найбільше мурованих замків було на Поділлі та Волині. Найвизначнішою па­м'яткою замкового будівництва в Україні є Верхній замок у Луцьку. Острозький за­мокнаприкінці 15 - на початку 16 ст. було перебудовано: дерев'яно-земляні укріплення здебільшого замінено мурованими спо­рудами. Однією з найнеприступніших фор­тець уважалася Кам'янець-Подільська,споруджена на високому скелястому березі річки Смотрич. Характерним для архітек­тури того періоду був Меджибізький замок.З кінця 14 ст. від часів князювання Федора Коріатовича на Закарпатті веде свою історію найкраще збережений у краї Мукачівський замок.Однією з найпотуж­ніших оборонних споруд була Білгород-Дністровська(Акерманська) фортеця, найдавніша частина якої будувалася в 13 - пер­шій половині 14 ст. У другій половині 15 ст. суттєві перебудови провадилися в Хотин­ській фортеці- неприступній твердині в середній течії Дністра.

• Великі монастирі подекуди набували вигляду справжніх фортець, захищених міцними мурами з вежами.

• Такий, зокрема, Святогірський (Успенський) монастир-фортеця в с Зимному на Волині (друга половина 15 ст.).

• Унікальною і водночас надзвичайно ха­рактерною пам'яткою української архітек­тури 15 ст. є Покровська церква-твердиня в с Сутківці на Поділлі. Через Сутківці про­лягав шлях, яким мало не щорічно сунула орда за здобиччю, і тільки церква давала змогу людям врятуватися.

Предыдущая статья:Українська церква та становище духівництва Следующая статья:Образотворче мистецтво. Українське малярство другої половини 14-16 ст. розвивалося на основі т..
page speed (0.0587 sec, direct)