Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Химия

Гидролиздің түрлері  Просмотрен 2938

1 мысал. Тұздар гидролизінің молекулалық және ионды-молекулалық теңдеулерін жазыңыз:

а) KNO2; б) Na2CO3; в) NH4Cl; г) ZnCl2; д) .

Шешуі:

а) калий нитритының гидролизін қарастырайық. KNO2-ні суда еріткенде ол K+ және NO иондарынан диссоциациаланады.

Тұз әлсіз қышқыл HNO2 және күшті негіз КОН-тан түзілген, демек гидролизге әлсіз қышқылдың анионы NO қатысады. NO ионы судың сутек иондарымен байла

нысып нашар диссоциацияланатын молекула HNO2 түзеді. Калий ионы судың гидросид ионымен байланыса алмайды, себебі КОН күшті негіз:

 

;

 

ионды-молеула түрінде:

 

.

 

Гидроксид ионының болуы реакция ортасының негіздік екенін көрсетеді:

 

 

ә) көп негізді әлсіз қышқыл мен күшті негіздің тұзы да анионы бойынша гидролизденеді, бірақ бірнеше сатымен, негізінде бірінші сатысында қышқылдық тұз бен негіз түзе жүреді. Тәжірибе жүзінде әлсіз қышқыл гидролиз нәтижесінде түзілмейді. Na2CO3 тұзы Na+ және CO иондармен диссоциацияланады. CO иондары судың сутек иондарымен байланысып H2CO3 молекуласын емес HCO ионын түзеді, себебі HCO дисоциацияға H2CO3 молеукуласына қарағанда қиынырақ түседі:

 

 

б) NH4Cl әлсіз негіз бен күшті қышқыл тұзы, демек гидролиз катионы бойынша жүреді:

 

в) көп зарядты металдың әлсіз негізі мен күшті қышқыл тұзы гидролизге бірінші сатысы бойынша негіздік тұзбен қышқыл түзе жүреді. Мысалы:

 

Zn(OH)2 молекуласы түзілмейді, себебі иондары Zn(OH)2 молекуласына қарағанда әлсіз электролит;

г) әлсіз қышқыл мен әлсіз негіз тұздары катионы және анионы бойынша гидролизденеді.

Гидролиз өте жақсы жүреді. Реакция ортасы қышқыл мен негіздің салыстырмалы күшіне байланысты және көбіне бейтарап ортаға жақын болады. FeCl3 катионы, K2CO3 анионы бойынша гидролизденеді:

 

.

 

Егер тұздың ерітінділері бір ыдыста болса, онда олар бір-біріне гидролиздің жақсы жүруіне септігін тигізеді, H+ және OH- иондары әлсіз электролит су молекуласын түзеді. Мұндай жағдайда тепе-теңдік оңға қарай ығсады және әр алынған тұздың гидролизі Fe(OH)3 және тағы да түзіп аяғына дейін жүреді. Ионды-молекулалық теңдеулері:

 

 

2 мысал. а) KCN; б) Na2CO3; в) ZnSO4 тұздардың гидролизінің молекулалық және ионды молекулалық теңдеулерін жазыңыз. Осы тұз ертінділерінің реакция ортасын анықтаңыз.

Шешуі:

Калий цианиді KCN – күшті негізден және әлсіз қышқылдан түзілген тұз. Бұл тұз гидролизге анионы бойынша түседі, ертіндіде гидроксид ионы (OH-) артық мөлшерде болады, сондықтан реакция ортасы негіздік pH>7;

Натрий карбонаты Na2CO3 – күшті негізден және әлсіз көп негізді қышқылдан түзілген тұз. Бұл тұз гидролизге анионы бойынша түсіп қышқылдық тұздың анионын –CO түзеді, ертіндіде гидроксид ионы артық мөлшерде болады, сондықтан реакция ортасы негіздік pH>7;

 

 

Мырыш сульфаты ZnSO4 – күшті қышқылдан және көп қышқылдық негізден түзілген тұз. Бұл тұз гидролизге катионы бойынша түсіп негіздік тұздың катионы – ZnOH+ түзеді, ертіндіде сутек ионы артық мөлшерде болады, сондықтан реакция ортасы қышқылдық pH>7.

Лекция

 

Предыдущая статья:Диссоциациялану дәрежесі. Следующая статья:ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ ПРОЦЕСТЕРІ
page speed (0.0122 sec, direct)