Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Электроника

ПРИВОДИ ДО КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ  Просмотрен 1024

Приводи бувають ручні, вантажні, пружинні, електромаг­нітні і пневматичні. За дією вони можуть бути автоматич­ними, напівавтоматичними і неавтоматичними. Автоматич­ний привод забезпечує дистанційне вмикання і вимикання апарата, напівавтоматичний привод може автоматично вмикати або (частіше всього) вимикати апарат. Вмикання і вимикання неавтоматичним приводом можливе лише вручну.

Всі приводи мають механізм вільного роз'єднання. В ав­томатичних і напівавтоматичних приводах на вмикання заскочка утримує апарат у ввімкнутому положенні. При вимиканні апарата заскочку вибиває вимикаюча катушка або реле прямої дії. Такою ж заскочкою утримується пру­жина або вантаж приводів, які забезпечують вмикання ви­микача. На що заскочку діє вмикаюча катушка.

Вантажні приводи набули широкого застосування в сільських електроустановках, але вони мають ряд істотних недоліків і тому їх виробництво тепер припинено. Найбільш поширеними в сучасній практиці для керування масляни­ми і безмасляними вимикачами є пружинні й електромаг­нітні приводи. В пружинних приводах (наприклад, приво­ді ПП-67) вмикання вимикача здійснюється попередньо стиснутою вмикаючою пружиною. Заводить цю пружину автоматичний моторний редуктор (АМР), і вимикачі з та­кими приводами можуть автоматично або дистанційно вмикатись багаторазово.

Електромагнітні (соленоїдні) приводи вмикають апа­рати потужним електромагнітом. Вони використовуються для керування потужними вимикачами. Електромагнітні приводи надійні в експлуатації, прості за конструкцією, але споживають значну потужність від мережі постійного струму. Найбільш легкий, сучасний привод ПЕ-11 потребує потужності близько 13 кВт, інші — до 170 кВт.

Пневматичні приводи працюють на стисненому повітрі; вони конструктивно прості, мають невеликі розміри, висо­ку швидкість вмикання, а енергія при цьому легко накопи­чується в простих повітряних резервуарах. Останнім часом їх застосовують навіть в тих електроустановках, в яких немає повітряних вимикачів.

Для вимикачів з потужністю вимикання не більше 200 МВ-А допускається застосування ручних приводів, які використовують також у вимикачах потужності, роз'єдну­вачах. В сільській енергетиці найбільш поширені ручні важільні приводи ПР-10, ПРБА і ПРА. Вони прості, на­дійні, зручні в експлуатації. Істотним їх недоліком є не­можливість дистанційного і автоматичного вмикання.

Для керування короткозамикачами призначений напів­автоматичний привод ПГ10-К, що розміщується в шафі. Він має два реле максимального струму миттєвої дії і один вмикаючий електромагніт, який виконують на напругу 24, 48, 110, 220 В постійного струму або 127, 220, 380 В змін­ного струму. Вмикається короткозамикач автоматично від дії релейного захисту, а вимикають його вручну.

Віддільником керують за допомогою привода ПГ10-0, який конструктивно подібний до привода ПГ30-К. У шафі; крім напівавтоматичного привода, розміщують також бло­куюче реле. Віддільник під дією останнього автоматично вимикається, а вмикання здійснюють вручну.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Які функції виконує електрична апаратура в електричних колах? 2. Яка апаратура належить до комутаційної? 3. Що називається стру-мопроводом? 4. Що таке шинопровід? 5. Які шини використовують в розподільних пристроях? 6. Де використовують опорні й прохідні ізоля­тори? 7. Яке призначення мають робочі й дугогасильні ков|акти? 8. Які умови гасіння електричної дуги? 9. Які запобіжники використовують в розподільних пристроях? 10. Які типи вимикачів використовуються в електроустановках високої напруги? 11. Що таке вимикач навантажен­ ня (вимикач потужності)? 32, Яке призначення мають роз'єднувачі? 13. Чому роз'єднувачем не можна вимикати навантаження? 14. Яке призначення мають короткозамикачі і віддільники? 15, Які приводи ви­користовують для керування електричними апаратами?

 

 

Предыдущая статья:ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ І БУДОВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В Следующая статья:ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ
page speed (0.0121 sec, direct)