Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Изучение языков

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента  Просмотрен 303

 

Поточне тестування МК Сума        
Змістовий модуль I Змістовий модуль II 40 б. 100 б.       
30 балів 30 балів         
Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 МКР Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 МКР
6 б. 2 б. 6 б. 6 б. 10 б. 6 б. 6 б. 6 б. 2 б. 10 б.

 

Оцінка за І модуль

За шкалою ECTS За національною шкалою Загальна сума балів з модуля
А відмінно 28 – 30 та більше
ВС добре 25 – 27
DE задовільно 18 –24
FX незадовільно з можливістю повторного складання 9 – 17
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-8

 

Оцінка за ІІ модуль

За шкалою ECTS За національною шкалою Загальна сума балів з модуля
А відмінно 28 – 30 та більше
ВС добре 25 – 27
DE задовільно 18 –24
FX незадовільно з можливістю повторного складання 9 – 17
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-8

Оцінка за модульну контрольну роботу

За шкалою ECTS За національною шкалою Загальна сума балів
А відмінно 10-9
ВС добре 8-7
DE задовільно 6-5
FX незадовільно з можливістю повторного складання 4-3
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 2-1

Підсумкова оцінка

За шкалою ECTS За національною шкалою Загальна сума балів з модулів
А відмінно 54 – 60 та більше
ВС добре 45 – 53
DE задовільно 36 – 44
FX незадовільно з можливістю повторного складання 21 – 35
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–20
Предыдущая статья:Культура наукової мови Следующая статья:Оцінка за семестровий модульний контроль
page speed (0.076 sec, direct)