Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

Дія агрохімікатів на організм працюючих.  Просмотрен 466

Головними санітарно гігієнічними вимогами до пестицидів і інших хімічних речовин в даний час є такі:

1) Низька токсичність препаратів для теплокровних;

2) Мала резистентність; (пристосованість)

З) Відсутність кумуляційних ознак; (накопичування)

4) Відсутність властивостей викликати віддалені післядії;

5) регламентування форм препаратів і об'єктів обробки, і особливо норм внесення;

6) постійне удосконалення методів і засобів захисту с/г рослин;

7) використання гранульованих форми препаратів;

 

Загальна токсичність пестицидів на людину характеризується СД50 м, ЛД50.

По загальній токсичній дії на організм людини пестициди поділяються на групи:

1. Сильнодіючі пестициди – в яких летальна доза ЛД50 або смертельна доза СД50 дорівнює або менше 50мг на 1 кг маси тварини (фосфід цинку, гранозан).

2. Високотоксичні пестициди – ЛД50 знаходиться в межах від 50 до 200мг/кг живої маси. До них відносять ДНОК, ВОЛОТОН, ЕРАДИКАН.

3 Середньотоксичні пестициди - ЛД50 знаходиться в межах від 200 до 1000 мг/кг живої маси (харнес).

4. Малотоксичні, ЛД50 понад 1000 мг/кг живої ваги.

Під легкістю препарату розуміють здатність препарату випаровуватись:

1) дуже небезпечні;

2) небезпечні;

З) малобезпечні.

За стійкістю пестициди поділяються на:

1) дуже стійкі – час розпаду їх 2 роки;

2) стійкі час розпаду 0,5-2 роки;

3) помірностійкі – 1-6 місяців;

4) малостійкі – на протязі місяця.

Кумулятивна властивість пестицидів це властивість пестицидів накопичуватись в організмі людини, тварини, в ґрунті, рослині чи навколишньому середовищі.

Коефіцієнт кумуляції – це відношення сумарної дози речовини, що викликала смерть 50% піддослідних тварин при багаторазовому застосуванні, до дози, яка теж викликає смерть 50% тварин при одноразовій дії. По кумулятивній властивості пестициди поділяються:

1) надкумуляція – коефіцієнт кумуляції менше І;

2) виражена кумулятивність – коефіцієнт кумуляції становить 1-3;

3) надмірна кумуляція 3-5;

4) слабовиражена кумуляція –більше 5.

Мінеральні добрива для людини також є шкідливим виробничим фактором. Вони є джерелом таких небезпек:

– токсичні гази;

– шкідливий пил;

– створюються вибухонебезпечні суміші пилу і газу.

Шкідливість кожного мінерального добрива визначається окремо. Мінеральні добрива бувають трьох основних видів:

1) Азоті добрива (поширене застосування мають сипучі і рідкі добрива). Найбільш небезпечними є аміачні добрива рідкої форми (аміачна вода) – виділяє різкий подразнюючий газоподібний аміак. Потрапивши в робочу зону працівника він викликає:

– подразнення верхніх дихальних шляхів;

– гострі отруєння;

– при попаданні в очі аміаку виникає біль і виділяються сльози:

– при попаданні в глибокі дихальні шляхи наступає різкий кашель;

– при попаданні в шлунок виникають загальні болі, порушується кровообіг, виникає блювота. При великих концентраціях виникає смерть;

– при попаданні на шкіряний покрив – важкі опіки.

При дії аміачного газу порушується робота центральної нервової системи і відбувається звертання крові – смерть.

2) Фосфорні добрива - суперфосфати гранульовані форми. Шкідливі фактори:

– токсичний пил;

– виділяється фосфорний ангідрид (газ);

– виділяється фосфорна кислота і гази фтору.

Діють на верхні дихальні шляхи, трахеї, бронхи. Пари фосфорної кислоти спричиняють сухість у носі і горлі, і в результаті відбувається кровотеча. При попаданні в очі подразнюється слизова оболонка. Фтористі газисприяють зміненню кісткових тканин, захворювання печінки і нирок.

3) Калійні добрива найменш шкідливі, викликають подразнення шкіри, сльозових оболонок носа і очей.


Предыдущая статья:Умови і обставини виникнення небезпечних ситуацій та їх наслідки. Следующая статья:Допуск осіб до роботи з агрохімікатами та профілак­тика отруї пня ними.
page speed (0.0113 sec, direct)