Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Конспект уроку  Просмотрен 422

Конспект уроку — не найконкретніший план роботи вчителя. Він нале­жать до оперативного планування і завершує систему планування уроків та виконує в ній організаційну функцію. Конспект — це результат безпосе­редньої підготовки вчителя до уроку. Він розробляється па основі робочого плану для паралельних класів, але зазначаються особливості роботи в кож­ному з них.

Конспект містить конкретні завданії», які повинен розв'язати вчитель на уроці. При цьому враховується рівень підготовленості всіх груп учнів (для забезпечення оптимальних педагогічних дій). 'Завдання переважно записують під заголовком конспекту. Далі конкретизують зміст навчання з урахуванням досягнень учнів і прогалин у процесі навчання. У конспект послідовно заті­сують вправи, що підлягають вивченню па уроці, теоретичні відомості та домашні завдання.Підкреслюються можливі міжпредметиі зв'язки, за погреби обґрунтовується доцільність них вправ па уроці.

Далі в конспект записують дані про дозування (кількість повторень, час виконання, довжину дистанції, вагу вантажів тощо). Дозування визначається окремо для хлопців і дівчат (за обсягом та інтенсивністю).

У графу "Методичні вказівки" записують:

• методи і прийоми роботи;

• шляхи взаємодії педагога й учня;

• виховний і оздоровчий впливи;

• додаткові завдання;

• способи підготовки до уроку активу;

• форми і методи контролю;

• вказівки щодо самостійної роботи тощо.

Особливе місце посідає в конспекті осіання графа "Організаційні вка­зівки". Тут фіксуються:

• способи управління класом і його групами;

• розміщення учнів і місце вчителя під час всіх фрагментів уроку;

• способи підготовки, роздачі та прибирання інвентаря і приладів, місць їхньою розміщення;

• особливості організації ігор;

• види робіт, які необхідно виконати до початку уроку;

• шляхи забезпечення техніки безпеки.

У кінці конспекту вказують на необхідну матеріально-технічну базу: прилади, обладнання, основний і допоміжний Інвентар, наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. Конспект можна викопувати у вигляді рисунків і схем. Проте конспект уроку не є обов'язковим документом для досвідчених учителів. Його написання є не метою, а засобом її досягнення.

  1. Прийоми педагогічного контролю на уроках фізичного виховання. Види контролю учнівських знань, умінь і навичок на уроках фізичного виховання в 1-4 класах.
Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Індивідуальна самостійна робота з фізичного виховання Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Контроль навчального процесу
page speed (0.0227 sec, direct)