Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Організація фізичного виховання в літніх таборах відпочинку дітей  Просмотрен 1477

Найсприятливіші умови для фізичного виховання школярів, використан­ня в цьому процесі всіх відомих засобів створюються в літніх таборах відпочинку. Наявність достатньої кількості інвентаря та обладнання, націленість усього колективу табору на масово оздоровчу І спортивну роботу, постійний контроль за її ходом сприяють розв'язанню цих питань на належ­ному організаційному і методичному рівні.

Успішне виконання програми фізичного виховання школярів у таборі значною мірою зумовлене попередньою роботою фізкультурного керівника табору, що полягає у створенні матеріальної бази, своєчас­ному плануванні та інструктуванні педагогічного персоналу.

У кожному таборі повинні бути впорядковані футбольне поле, баскетболь­ний, волейбольний майданчики, перепоєні баскетбольні щити, майданчики ручного м'яча, бадмінтону і загальної фізичної підготовки, навіси для настіль­ного тенісу, басейн. Варто також підготувати достатню кількість прапорців, нагрудних номерів, мішеней для кидання в ціль, обмежувальних стійок, ес­тафетних паличок, м'ячиків і м'ячів, гантелей, штанг. До відкриття радимо заготувати бланки довідок про виконання різноманітних нормативів, грамот, протоколів змагань, емблему табору, вимпели, трафарети, рулетки; забезпе­чити умови для успішної роботи групи художників та фотокореспондентів. Усі місця занять бажано радіофікувати. Велику увагу приділяйте обладнан­ню місць для купання і для навчання плаванню. Ці місця оглядають, огороджують, очищають дно. Місця занять бажано оформити художньо.

Робота в таборі повинна бути своєчасно і чітко спланована з урахуванням кількості тих, хто відпочиває, наявної бази, рівня підготовленості педагогіч­ного колективу та традицій табору.

План розробляє фізкультурний керівник за участю Інструктора, начальника табору, лікаря.

Наведемо оріснтовну схему плану роботи ч фізичного виховання у літ­ньому таборі відпочинку.

І. Організаційна робота передбачає складання календаря спортивно-масо­вих і фізкультурно-оздоровчих заходів; розробку положення про спартакіаду, графіків експлуатації місць занять; проведення семінару педагогічним ко­лективом щодо організації загонових і загальнотабірних фізкультурних заходів; виявлення тих, хто не вміє плавати і планування роботи з ними.

II. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робоча передбачає організацію медичного огляду, бесіди лікаря про оздоровче значення занять фізичними вправами; проведення ранкової зарядки; налагодження занять із дітьми, віднесеними ча станом здоров'я до спеціальної медичної трупи; купання і навчання плаванню; проведення фізкультурних занять і спортив­них заходів у загонах, турпоходів і естафет, різноманітних оглядів і конкурсів, фізкультурне -художніх свят, ігор, вікторин, спортивно -художніх вечорів.

III. Просвітницька робота передбачає випуск блискавок, фогомон тажів; проведення звітів конкурсів загонів; випуск інформаційних радіогазет; ор­ганізацію зустрічей із цікавими людьми; показ спортивних фільмів і журналів.

IV. Методична робота передбачає підготовку 2-3 семінарів у кожну змі­ну з фізоргами, капітанами команд, громадськими інструкторами і суддями; обговорення програми і сценаріїв передбачуваних заходів; щоденні Інструк­тажі з різними категоріями активу та консультації; семінари фізоргів, керівників загонів та ін.

V. Господарська робота передбачає обладнання місць занять, нових май­данчиків; придбання спортивного І туристичного іпвепчаря, спорядження, спортивної форми, відповідних бланків, значків, медалей, призів; закріплен­ня місць занять за загонами.

Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Фізичне виховання за місцем проживання Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Індивідуальна самостійна робота з фізичного виховання
page speed (0.0108 sec, direct)