Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Экономика

Сутність та основні ознаки монополізму. Монополія природна та штучна. Монополістичні союзи, їх характеристика  Просмотрен 632

Монополізм - економічне явище, сутність якого полягає у нав'язуванні господарюючими суб'єктами, які сконцентрували у своїх руках велику власність та економічну владу на ринку, власних інтересів контрагентам і суспільству, в ігноруванні їх інтересів і потреб.

Монополія - це складовий компонент механізму ринкової економіки. Монополія виростає із конкуренції, тобто є економічним результатом концентрації та централізації виробництва і капіталу.

Монополія як економічний феномен характеризується двоїсто:

- по-перше, як інституціональне утворення (підприємство, фірма, корпорація), що володіє значними матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами та можливостями і посідає монопольне (домінуюче) становище на ринку;

- по-друге, як ринкова ситуація, що означає існування одного виробника або продавця на відповідному товарному ринку ("чиста" ринкова монополія).

 

Відповідно до першого, інституціонального трактування монополії, виокремлюють три етапи її розвитку:

· зародження перших монопольних утворень (60-70-ті роки XIX ст.);

· посилення монопольних тенденцій (1873 р.-кінець XIX ст.);

· панування монополій (з початку XX ст.).

 

Концентрація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання декількох фірм в одну із загальним управлінням. Концентрація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитку ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба.

 

Предыдущая статья:Определение свободной жидкости в брюшной полости (асцита). Следующая статья:Види монополій
page speed (0.0224 sec, direct)