Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Шкільне фізичне виховання. Освітні завдання  Просмотрен 376

При вирішенні освітніх завдань йдеться передусім про піднесення рівня розвитку рухових здібностей учня до такого рівня, який дасть йому змогу цільно управляти власними рухами в будь якій життєвій обстановці.

Кожен учитель повинен прагнути, щоб його учні оволоділи широким набором рухових умінь. Прагнення деяких учителів засвоїти вузьке коло рухових дій безперспективне, бо призводить до збіднення рухового досвіду, а отже, викликне серйозні труднощі в навчанні. Високому рівню фізичної освіти сприяє засвоєння широкого кола фізичних вправ, що об'єднуються системними зв'язками.

Виховання здатності управляти рухами тісно пов'язане з умінням оці­нювати виконувані рухи в часі, просторі і за рівнем м'язових зусиль. Точність просторових, часових і силових оцінок виробляється у дітей під час викорис­тання спеціально спрямованих рухів і отримання термінової інформації щодо

помилок. Спочатку доцільно навчити дітей розрізняти окремі характеристики рухів загалом, потім рухів окремими частинами тіла з різною амплітудою (руками, тулубом, ногами) і всім тілом. Такі рухові завдання доступні вже дітям 6-7-річного віку.

Освітні завдання визначають зміст процесу навчання, спрямовують навчальну діяльність, дають змогу передбачити конкретні результати уроку. Неконкретне визначення освітніх завдань призводить до порушення логіки навчального процесу, дезорієнтує учнів, не сприяє їхній активізації.

Доцільно спочатку засвоїти всі рухи, з яких складається рухова дія. На­приклад, щоб опанувати стрибок у висоту, необхідно окремо засвоїти розбіг, постановку поіптовхової ноги, відштовхування і перехід через планку, при­землення. При цьому порядок вивчення окремих рухів може здійснюватися не в порядку їх виконання. Так, стрибок у висоту починають засвоювати з відштовхування до приземлення.

Наводимо можливі формулювання конкретних завдань уроків вивчення: а ) бігу на дистанцію:

• навчити зберігати правильну поставу під час бігу;

• навчити постановки стопи з передньої її частини;

• навчити плавпо збільшувати швидкість у стартовому розгоні;

• виробляти уміння легко і вільно бігти без надмірних напружень;

• добиватися пробіганим учнями коротких відтинків у заданому темпі;

Завдання також можуть формулюватися за допомогою слів: "озпайомити” (наприклад, із правилами змагань, вимогами і нормативами) і "оцінити" (виконання окремих вправ, рівень розвитку якостей). Такі конкретні завдан­ня доцільно записувати в конспект і доводити до учнів па кожному уроці.

Предыдущая статья:Шкільне фізичне виховання. Методика навчання на третьому етапі Следующая статья:Шкільне фізичне виховання. Виховні завдання
page speed (0.0705 sec, direct)