Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Механика

Запобіжні муфти  Просмотрен 1522

Ці муфти допускають обмеження передаваного обертаючого моменту, що захищає машини від поломок при перевантаженнях.

Найбільшого поширення набули запобіжні кулачкові, кулькові і фрикційні муфти (рисунок 22.5). Від зчепних і інших муфт вони відрізняються відсутністю механізму ввімкнення. Запобіжні кулачкові і кулькові (рисунок 22.5, а) муфти постійно замкнуті, а при перевантаженнях кулачки або кульки напівмуфти 1 видавлюються із западин напівмуфти 2, і муфта розмикається. Інакше працює запобіжна фрикційна муфта (рисунок 22.5, б). При перевантаженні за рахунок проковзування відбувається пробуксовування цієї муфти (зупиняється ведений вал). Показані на рисунку 22.5 запобіжні муфти застосовують при частих перевантаженнях. При малоймовірних перевантаженнях застосовують запобіжні муфти з елементом, що руйнується, наприклад зі зрізним штифтом (рисунок 22.6). Вони прості за конструкцією і малогабаритні. Для виготовлення деталей запобіжних муфт залежно від типу муфти застосовують конструкційні сталі, чавун СЧ30, фрикційні матеріали, сталь ШХ12 і ін. Штифти для муфт з елементом, що руйнується, виготовляють зі сталі 45, втулки - зі сталі 40Х із загартуванням.

Рисунок 22.5.

Рисунок 22.6.

 

До запобіжних муфт ставлять такі вимоги :

1. Точність роботи, яка характеризується спроможністю роз"єднювати кінетичний ланцюг завжди при одному і тому ж обертальному моменті.

2. Можливість регулювати величину межі обертального моменту.

3. Можливість автоматично відновити свою працездатність після спрацювання.

До матеріалів деталей фрикційних муфт, які зазнають тертя, ставлять такі вимоги :

1. Високий і по можливості стабільний коефіцієнт тертя.

2. Висока стійкість до спрацювання.

3. Можливість довго витримувати підвищенні температури, які можуть виникнути в муфтах в період включення і виключення.

4. Стійкість до хімічної дії.

5. Висока теплопровідність, яка забеспечує добрий відвід тепла від поверхонь, які зазнають тертя.

6. Велика міцність і можливість довго не спрацьовуватись.

До цього треба тодати макі вимоги як мала ціна, не дефіцитність.

Виконати всі ці вимоги в повному обсязі дуже важко. Тому в залежності від умов роботи муфти для фрикційних елементів вибирають матеріал з оптимальним поєднанням основних, найбільш важливих для даного випадку властивостей.

 

 

Повинен знати та розуміти:

1. Конструкції та види та особливості застосування зчепних та самокерованих муфт.

 

Контрольні запитання

 

1. Призначення муфт.

2. Класифікація муфт.

3.

За яким параметром вибирають муфту

4. Призначення та області застосування зчіпних муфт.

5. Типи зчіпних муфт.

6. За рахунок чого відбувається з’єднання і роз’єднання валів за допомогою кулачкових муфт.

7. Конструкції зчіпних кулачкових та зубчастих муфт. Принцип роботи та область застосування.

8. Переваги і недоліки зубчастих та кулачкових зчіпних муфт.


Список використаних джерел:

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. – М.: Машиностроение, 1979-1982. – Т.1. – 728 с.; Т.2. – 559 с. – Т.3. – 557 с.

2. Добровольский В.А. и др. Детали машин. – 7-е изд. – М.: Машиностроение, 1972. – 503 с.

3. Решетов Д.Н. Детали машин.

– М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

4. Мархель І.І. Деталі машин: Навчальний посібник. – К.: Алеута, 2005.-368 с.:іл.

5. Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин: Підручник: Друге видання. – К.: Кондор, 2004.-584с.

6. Зубчасті передачі в машинобудуванні: Навч. посібник / В. С. Павленко, Б. Ф. Ліщинський, В. О. Пішенін. – К.: НМК ВО, 1992 – 112 с.

7. Куклин Н. Г., Куклина Г. С. Детали машин: Учеб. для машиностроит. спец.

техникумов – 4 – е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987 – 383 с.: ил.

8. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов / С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин и др. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987 – 416 с.:

9. В.Т.Павлище Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підруч. – 2-е вид. перероб. – Львів: Афіша, 2003. – 560 с.

10. Мелащенко В. О., Янків В. В. / Деталі машин: Курсове проектування: Навчальний посібник – Львів: Новий світ – 2000, 2004 – 232 с.: ил

 

 

Викладач_____/ О.А. Нечмоня /

Предыдущая статья:Самокеровані муфти Следующая статья:Инструкция по выполнению работы
page speed (0.0129 sec, direct)